ข่าว

พระองค์โสมฯ เสด็จเปิดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติฯ ประจำปี 2560

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นประธานเปิดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2560

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นประธานเปิดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2560  พร้อมประทานโล่ประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นแห่งชาติ  โดยมีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 308 ราย แบ่งเป็น อาสาสมัครดีเด่น 287 คน องค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น จำนวน 21 องค์กรและทรงเยี่ยมชมเทิดพระเกียรติสมเด็จนครินทราบรมราชชนนี ในหัวข้อ “สมเด็จย่ากับงานอาสาสมัครและการพัฒนาที่ยั่งยืน” นิทรรศการวันสังคมสงเคราะห์และวันอาสาสมัครไทย ในการนี้ นางสาวจินตนา พงษ์ภักดี ผู้อำนวยการ สำนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่นแมเนจเมนท์ จำกัด และคณะเฝ้ารับเสด็จฯ พร้อมถวายข้อพระกร เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี