รอง ผบ.ตร. ตรวจเยี่ยมบ้านเข้าร่วมโครงการประชารัฐ

รายการ ต้นเรื่อง กับ ศุภโชค โอภาสะคุณ รายการที่จะพาทุกท่านไปสู่จุดเริ่มต้นของทุกเรื่องสำคัญ