ไอเดียบรรเจิด! ธุรกิจแนวใหม่ ให้เช่าสินสอดแต่งงาน

รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันจันทร์ ที่ 9 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 น.- 09.30 น. ดำเนินรายการโดย “ ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์”

เปิดธุรกิจแนวใหม่ ให้เช่าสินสอดแต่งงาน

รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันจันทร์ ที่ 9 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 น.- 09.30 น. ดำเนินรายการโดย “ ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์” เจาะลึกประเด็นร้อน.. วันนี้ * เปิดธุรกิจแนวใหม่ ให้เช่าสินสอดแต่งงาน * รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ