Breaking ข่าว

สมาชิกเครือจักรภพมีมติรับรอง ‘เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์’ ให้ทรงเป็น ‘ประมุขแห่งเครือจักรภพ’ พระองค์ใหม่

53 ชาติสมาชิกเครือจักรภพมีมติรับรอง ‘เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ มกุฎราชกุมารแห่งสหราชอาณาจักร’ ให้ทรงเป็นประมุขแห่งเครือจักรภพพระองค์ต่อไป ซึ่งตำแหน่งประมุขแห่งเครือจักรภพนั้น ไม่ใช่ตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการสืบทอดราชบัลลังก์ของราชวงศ์วินด์เซอร์แห่งอังกฤษ เพราะตำแหน่งนี้จะให้ผู้นำสมาชิกทั้ง 53 ประเทศ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันดำรงตำแหน่ง

 

สมาชิกเครือจักรภพทั้ง 53 ประเทศเข้าร่วมการประชุมที่จัดขึ้น ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยสมาชิกในเครือจักรภพทั้ง 53 ประเทศ มีมติรับรองเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ มกุฎราชกุมารแห่งสหราชอาณาจักร ให้ทรงเป็นประมุขแห่งเครือจักรภพพระองค์ต่อไป

ทั้งนี้ การประชุมมีขึ้น หลังสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 พระราชทานกระแสพระราชดำรัสเปิดการประชุมเครือจักรภพ ซึ่งจัดขึ้นทุกๆ 2 ปี พระราชดำรัสตอนหนึ่งมีใจความว่า พระองค์ทรงมีพระราชประสงค์จากส่วนลึกของพระราชหฤทัยในการให้เครือจักรภพเจริญรุ่งเรืองและเดินหน้าต่อไปอย่างมีเอกภาพ ภายใต้การสานต่อพระราชกรณียกิจของพระองค์โดยเจ้าชายแห่งเวลส์ ซึ่งก็คือเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์

เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์นั้น พระองค์ทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ ปัจจุบันทรงเจริญพระชนมพรรษา 69 พรรษา ขณะที่ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ปัจจุบันทรงเจริญพระชนมพรรษา 92 พรรษา ทรงดำรงตำแหน่งประมุขเครือจักรภพแห่งประชาชาติ นับตั้งแต่เสด็จขึ้นครองราชย์ เมื่อปี พ.ศ. 2495 รวม 66 ปี

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

อย่างไรก็ตาม ตำแหน่งประมุขแห่งเครือจักรภพไม่ใช่ตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการสืบทอดราชบัลลังก์ของราชวงศ์วินด์เซอร์แห่งอังกฤษ และตำแหน่งประมุขแห่งเครือจักรภพนั้นจะให้ผู้นำสมาชิกทั้ง 53 ประเทศผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันดำรงตำแหน่งนี้.