บินไทย ปฏิเสธ ไม่ได้ถูกแฮกหน้าเว็บไซต์

การบินไทยยืนยันไม่ได้มีการเจาะระบบปรับเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยแฮกเกอร์แต่อย่างใด

ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอชี้แจงว่า ตามที่มีข่าวจากเว็บไซต์ The Hack Post ประกาศว่า เว็บไซต์ของการบินไทยถูกแก้ไขปรับเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์โดยแฮกเกอร์ เป็นจำนวน 23 เว็บเพจเมื่อวันที่ 24 เมษายน ที่ผ่านมานั้น

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

การบินไทยขอยืนยันว่าไม่มีการเจาะระบบปรับเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามที่เป็นข่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันของระบบคอมพิวเตอร์และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งจากกรณีที่เป็นข่าวดังกล่าว บริษัทฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบอย่างเร่งด่วน โดยในเบื้องต้นพบว่า 23 เว็บเพจดังกล่าวที่ปรากฏอยู่ในข่าวและอ้างว่าเป็นของการบินไทยนั้นไม่มีอยู่จริง และไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของการบินไทย เพียงแต่มีการใช้ชื่อ thaiairways.com เป็นส่วนหนึ่งของชื่อเว็บเพจเพื่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเกี่ยวข้องกับการบินไทย