โคราชหวั่นเด็กจมน้ำตายช่วงหน้าฝน! เปิดสอนว่ายน้ำให้เยาวชนฟรี!

10 พ.ค. 2561 เวลา 7:51 น.

ในช่วงนี้มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ส่งผลให้ลำห้วย คลอง บึง และแม่น้ำสายต่างๆ มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้น ล่าสุดที่โคราชได้เปิดสอนว่ายน้ำให้กับเด็กๆ จำนวน 250 คน โดยไม่ต้องเสียค่าใช่จ่าย เพื่อเป็นการป้องกันเด็กจมน้ำตายในช่วงหน้าฝนนี้

ที่สวนน้ำเมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 (สพป.นม.เขต6) ได้มีการจัดฝึกอบรมการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดขึ้น โดยมีครูพลศึกษาประจำเขต มาเป็นผู้สอนให้กับนักเรียนอายุระหว่าง 13-15 ปี ซึ่งมาจากโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ อ.คง และ อ.บัวใหญ่ รวมกว่า 250 คน

ในช่วงนี้มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ส่งผลให้ลำห้วย คลอง บึง และแม่น้ำสายต่างๆ มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้น ล่าสุดที่โคราชได้เปิดสอนว่ายน้ำให้กับเด็กๆ จำนวน 250 คน โดยไม่ต้องเสียค่าใช่จ่าย เพื่อเป็นการป้องกันเด็กจมน้ำตายในช่วงหน้าฝนนี้

โดยมีการสอนทั้งการช่วยเหลือเพื่อนที่จมน้ำ และการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ อาทิ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น หรือ CPR, การปั๊มหัวใจ, การผายปอด, การอาอุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อนที่กำลังจมน้ำ, การฝึกลอยตัวในน้ำ และการว่ายน้ำเอาชีวิตรอด เป็นต้น

ในช่วงนี้มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ส่งผลให้ลำห้วย คลอง บึง และแม่น้ำสายต่างๆ มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้น ล่าสุดที่โคราชได้เปิดสอนว่ายน้ำให้กับเด็กๆ จำนวน 250 คน โดยไม่ต้องเสียค่าใช่จ่าย เพื่อเป็นการป้องกันเด็กจมน้ำตายในช่วงหน้าฝนนี้ ในช่วงนี้มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ส่งผลให้ลำห้วย คลอง บึง และแม่น้ำสายต่างๆ มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้น ล่าสุดที่โคราชได้เปิดสอนว่ายน้ำให้กับเด็กๆ จำนวน 250 คน โดยไม่ต้องเสียค่าใช่จ่าย เพื่อเป็นการป้องกันเด็กจมน้ำตายในช่วงหน้าฝนนี้ ในช่วงนี้มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ส่งผลให้ลำห้วย คลอง บึง และแม่น้ำสายต่างๆ มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้น ล่าสุดที่โคราชได้เปิดสอนว่ายน้ำให้กับเด็กๆ จำนวน 250 คน โดยไม่ต้องเสียค่าใช่จ่าย เพื่อเป็นการป้องกันเด็กจมน้ำตายในช่วงหน้าฝนนี้ ในช่วงนี้มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ส่งผลให้ลำห้วย คลอง บึง และแม่น้ำสายต่างๆ มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้น ล่าสุดที่โคราชได้เปิดสอนว่ายน้ำให้กับเด็กๆ จำนวน 250 คน โดยไม่ต้องเสียค่าใช่จ่าย เพื่อเป็นการป้องกันเด็กจมน้ำตายในช่วงหน้าฝนนี้

นายคมกฤช มุมไธสง ครูพลศึกษา สพป.นม.เขต6 เปิดเผยว่า เนื่องจากช่วงนี้เข้าสู่หน้าฝน ซึ่งจะมีฝนตกลงมาในพื้นที่ปริมาณมาก ทำให้มีน้ำไหลลงสู่ห้วย คลอง หนองบึง และแหล่งน้ำธรรมชาติเพิ่มขึ้น จึงอาจจะมีเด็กนักเรียนหลายคนพากันลงเล่นน้ำเพื่อความสนุกสนาน หรือเพื่อคลายความร้อน ช่วงหลังเลิกเรียนไปแล้ว ซึ่งทุกปีจะมีเด็กจมน้ำเสียชีวิตในช่วงนี้บ่อยครั้ง สาเหตุหลักเกิดจากเด็กๆ ยังว่ายน้ำไม่ค่อยเป็น และช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้ ดังนั้นทาง สพป.นม.เขต6 จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อให้เด็กนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 13-15 ปี ให้รู้จักวิธีลอยน้ำ ว่ายน้ำ เอาชีวิตรอดในสถานการณ์วิกฤต รวมทั้งวิธีหาวัสดุต่างๆ เช่น ขวดน้ำพลาสติก ผูกกับเชือก โยนไปให้เพื่อนที่กำลังจะจมน้ำได้เกาะ เพื่อดึงมาสู่ฝั่ง ซึ่งจะทำให้ผู้ที่กำลังจะจมน้ำรอดชีวิตได้ และคนช่วยเหลือก็จะไม่ได้รับอันตรายด้วย โดยโครงการฝึกเด็กว่ายน้ำเพื่อชีวิตนี้ สพป.นม.เขต6 จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในปีนี้มีเด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 250 คน

ในช่วงนี้มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ส่งผลให้ลำห้วย คลอง บึง และแม่น้ำสายต่างๆ มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้น ล่าสุดที่โคราชได้เปิดสอนว่ายน้ำให้กับเด็กๆ จำนวน 250 คน โดยไม่ต้องเสียค่าใช่จ่าย เพื่อเป็นการป้องกันเด็กจมน้ำตายในช่วงหน้าฝนนี้