Breaking News ข่าว ข่าวภาคเหนือ

แปลกกว่านี้มีอีกไหม? ชาวกะเหรี่ยงอมก๋อยนำช้างไถนา

ชาวบ้านที่บ้านนาเกียน ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ นำช้างลงไถนาบริเวณกลางทุ่งนาในหมู่บ้าน ท่ามกลางความสนใจของชาวบ้านและนักท่องเที่ยว  โดยการใช้ช้างแทนควายในการไถนามีที่ตำบลนาเกียนเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย จนกลายเป็นหนึ่งในUNSEEN THAILAND เข้าสู่ฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูปลูกข้าวของทุกปี ชาวบ้านจะนำช้างที่เลี้ยงไว้มาใช้ทุ่นแรงในการไถปรับหน้าดิน เตรียมหว่านเมล็ดเพาะปลูก กลายเป็นวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาจนปัจจุบัน และต่อมาได้กลายเป็นโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ช้างไถนาที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

ส่วนสาเหตุที่นำช้างมาใช้ไถนาเนื่องจากปกติชาวปกาเกอะญอได้เลี้ยงช้างเพื่อใช้งานตามวิถีชีวิตดั้งเดิมอยู่แล้ว และต่อมาในปี 2521 ชาวบ้านจึงริเริ่มนำช้างมาช่วยงานไถนา เพราะเห็นว่าช้างมีพละกำลังแข็งแรงและทำงานได้เร็วกว่าวัวควาย โดย 1 แรงช้าง เท่ากับ 4 แรงวัวควาย ช่วยให้การไถนารวดเร็วและได้พื้นที่มากขึ้น ที่สำคัญการลากคันไถได้ตั้งแต่ 1-4 คันไถ โดยไม่ต้องพักเหนื่อย เพราะการไถนาถือเป็นงานเบาสำหรับช้าง เมื่อทดลองและเห็นว่าช่วยทุ่นแรงทั้งคนและควายได้มาก จึงใช้ช้างไถนาสืบเนื่องกันมาจนปัจจุบัน

นาย ศุภธนิศร์ รุ่งเรืองเลิศไพศาล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกียน กล่าวว่า ช้างไถนาที่นาเกียนกลายเป็นอันซีนอินไทยแลนด์ที่หาชมได้ยาก นอกจากส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นการสืบสานภูมิปัญญาของชาวกะเหรี่ยงปกาเกอะญออันทรงคุณค่า ที่สืบทอดกันมานับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา