จะอยู่ยังไง? ชาวบ้านหนองบัวระเหว เดือดร้อนหนัก น้ำประปาไม่ไหลนานนับเดือน

18 พ.ค. 2561 เวลา 9:40 น.

ชาวบ้านหนองบัวระเหว 4 หมู่บ้าน 864 ครัวเรือน เดือดร้อนหนักน้ำประปาไม่ไหลนานนับเดือนเนื่องได้รับจากผลกระทบจากบริษัทเอกชนที่มาขุดดินเพื่อวางฐานปักเสาไฟฟ้าแรงสูงตามริมถนน 2354 สายซับใหญ่-หนองบัวระเหว

นักเรียนและชาวบ้าน4 หมู่บ้าน 864 ครัวเรือน ในตำบลโสกปลาดุก อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ สุดทนเดือดร้อนหนักน้ำประปาไม่ไหลนานนับเดือนเนื่องได้รับจากผลกระทบจากบริษัทเอกชนที่มาขุดดินเพื่อวางฐานปักเสาไฟฟ้าแรงสูงตามริมถนน 2354 สายซับใหญ่-หนองบัวระเหว

ชาวบ้านหนองบัวระเหว 4 หมู่บ้าน 864 ครัวเรือน เดือดร้อนหนักน้ำประปาไม่ไหลนานนับเดือนเนื่องได้รับจากผลกระทบจากบริษัทเอกชนที่มาขุดดินเพื่อวางฐานปักเสาไฟฟ้าแรงสูงตามริมถนน 2354 สายซับใหญ่-หนองบัวระเหว

ทำให้ระบบประปาในพื้นที่ตำบลโสกปลาดุกระยะทางกว่า 5 กิโลเมตรได้รับความเสียหายชาวบ้านเดือดร้อนอย่างหนักมานับเดือน โดยเฉพาะเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองตานาเดือดร้อนมากในช่วงนี้ ซึ่งเป็นช่วงเปิดเรียนใหม่ไม่มีน้ำใช้สำหรับเข้าห้องน้ำและปรุงอาหารกลางวันและล้างจาน-ชาม หรือแม้แต่ทำกิจกรรมล้างหน้าแปรงฟันในช่วงเที่ยงที่ต้องทำเป็นประจำ ต้องตักน้ำฝนตาบ่อปูนบัวตามหน้าโรงเรียนและน้ำบาดาลมาใช้แทนน้ำปะป่า โดยน้ำที่นำมาใช้ก็ต้องนำน้ำมะกูดและสารส้มมากวนให้ตกตะกอนก่อนทุกครั้งถึงจะนำไปใช้ได้

ชาวบ้านหนองบัวระเหว 4 หมู่บ้าน 864 ครัวเรือน เดือดร้อนหนักน้ำประปาไม่ไหลนานนับเดือนเนื่องได้รับจากผลกระทบจากบริษัทเอกชนที่มาขุดดินเพื่อวางฐานปักเสาไฟฟ้าแรงสูงตามริมถนน 2354 สายซับใหญ่-หนองบัวระเหว

ขณะที่นางสมถวิล กันหา อายุ 48 ปี ชาวบ้านในหมู่บ้านโสกปลาดุก ต.โสกปลาดุก เผยว่าตนเองได้รับความเดือดร้อนหนักเพราะว่าน้ำประปาไม่ไหลมาตั้งแต่กลางเดือนเมษายนเป็นต้นมาจนถึงขณะนี้ การดำเนินชีวิตลำบากมากเพราะไม่มีน้ำจะซักผ้า หุงข้าว ล้างจานเลย เนื่องจากที่บ้านไม่มีโอ่งสักใบ มีแต่น้ำประปาอย่างเดียว สืบเนื่องปัจจุบันชุมชนปลูกบ้านติดกันไม่มีพื้นที่สำหรับวางโอ่งน้ำหรือถังน้ำ เพื่อเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ในยามจำเป็น เมื่อน้ำประปาไม่ไหลจึงได้รับผลกระทบอย่างหนัก จึงวอนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเร่งแก้ไขเป็นการด่วน

ชาวบ้านหนองบัวระเหว 4 หมู่บ้าน 864 ครัวเรือน เดือดร้อนหนักน้ำประปาไม่ไหลนานนับเดือนเนื่องได้รับจากผลกระทบจากบริษัทเอกชนที่มาขุดดินเพื่อวางฐานปักเสาไฟฟ้าแรงสูงตามริมถนน 2354 สายซับใหญ่-หนองบัวระเหว

ด้านนายสุนันท์ คำคุณศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุกเผยว่า ได้รับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่แล้ว โดยมีชาวบ้านใน 4 หมู่บ้าน คือหมู่ 1 บ้านท่าช้าง 180 ครัวเรือน หมู่ 2 บ้านโสกปลาดุก 333 ครัวเรือน หมู่ 3 หนองตานา 251 ครัวเรือน หมู่ 5 บ้านหนองคลอง 103 ครัวเรือนและโรงเรียนอีกหนึ่แห่งที่ได้รับผลกระทบไม่มีน้ำใช้ในระยะนี้

โดยเบื้องต้นทางอบต.โสกปลาดุกก็ได้มีการประสานไปทางการไฟฟ้าให้รับทราบปัญหาแล้วแต่เนื่องจากระบบท่อประปาอยู่ในแนวเขตของทางหลวง เมื่อทีมผู้ก่อสร้างเข้ามาทำงานพร้อมกันหลายๆ จุดพร้อมกัน จึงทำให้ระบบประปาพังเสียหายและไม่มีการแจ้งมายังอบต. ก่อนล่วงหน้าจึงทำให้ไม่สามารถแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านได้ทัน จึงทำให้ระบบน้ำประปาไหลบ้างไม่ไหลบ้างจนชาวบ้านและนักเรียนได้รับรับความเดือดร้อน ในขณะนี้ซึ่งทางการไฟฟ้าก็ได้รับปากว่าจะเร่งทำการก่อสร้างการปักเสาไฟฟ้าให้แล้วเสร็จเร็ว เพื่อไม่ให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบไปนานกว่านี้ พร้อมกันนี้อบต.ก็ได้มีการประสานไปยังเทศบาลบาล และอบต.ใกล้เคียงที่มีรถน้ำเข้ามาช่วยนำน้ำไปแจกจ่ายให้กับทางบ้าน โรงเรียนและวัดบ้างแล้วแต่ก็ไม่เพียงพอเพราะจะต้องมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนไป แต่ละหมู่บ้าน อีกอย่างรถน้ำที่มีก็ไม่กี่คัน จึงทำให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของชาวบ้านในระยะนี้ ก่อนที่จะได้ปรึกษากับทางการไฟฟ้า เพื่อหาทางออกเพื่อแก้ปัญหาให้ชาวบ้านโดยเร็ว

ชาวบ้านหนองบัวระเหว 4 หมู่บ้าน 864 ครัวเรือน เดือดร้อนหนักน้ำประปาไม่ไหลนานนับเดือนเนื่องได้รับจากผลกระทบจากบริษัทเอกชนที่มาขุดดินเพื่อวางฐานปักเสาไฟฟ้าแรงสูงตามริมถนน 2354 สายซับใหญ่-หนองบัวระเหว