มาช่วยกัน! ทีมหุ่นยนต์ "รร.เทศบาลวังสะพุง 2" ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยแต่ยังขาดเงินเดินทาง

19 พ.ค. 2561 เวลา 9:58 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

นายปวัฒิพงษ์ (อ่านว่า ปะ-วัด-พง) สุขปื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งสไล่ อ.วังสะพุง จ.เลย เปิดเผยว่า จากการที่โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งสไล่ ได้ส่งนักเรียนระดับชั้น ม.2-ม.5 เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือระดับประเทศ “ Thailand Manual Reginal Robotic Games 2018” ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต โดยทีมหุ่นยนต์โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งสไล่ ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนของประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ รายการ “International Robotic Olympiad 2018” ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2561 ทั้งหมด 4 ทีม นักเรียนจำนวน 5 คน ครูผู้ควบคุม 3 คน รวม 8 คน

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งสไล่ กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม การเดินทางไปแข่งขันครั้งนี้ ต้องใช้งบประมาณทั้งสิ้น 240,000 บาท ทีมหุ่นยนต์ยังขาดเงินสนับสนุนอีกจำนวน 26,000 บาท จึงขอความอนุเคราะห์เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันจากผู้มีจิตกุศล เพื่อเป็นการส่งเสริมนักเรียนที่มีความคิดสร้างสรรค์ประดิษฐ์หุ่นยนต์ตามกฎกติกาสากล และเป็นเกียรติประวัติให้แก่จังหวัดเลย

นางสาวฐิติมา รัตโนทัย ครูที่ปรึกษาทีมหุ่นยนต์โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งสไล่ กล่าวว่า ทีมหุ่นยนต์ของโรงเรียนเป็นผลจากการการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา คัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนค่อนข้างต่ำ มารวมตัวทำกิจกรรมนี้ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดค้น ออกแบบ ประดิษหุ่นยนต์อย่างอิสระ จนสามารถเข้าร่วมการแข่งขันระดับภูมิภาค และระดับชาติ จนเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติได้สำเร็จ ทั้งหมด 2 ประเภท คือ หุ่นยนต์กู้ภัย ประเภทล้อบังคับมือ ระดับชั้น ม.4-6 จำนวน 2 ทีม และหุ่นยนต์ปลาบังคับมือระดับชั้น ม.1-6 อีกจำนวน 2 ทีม

นายวุฒิชัย ผามะนาว นักเรียนชั้น ม.5 สมาชิกทีม Robot TW loei 2 ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ ในการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย ประเภทล้อบังคับมือ กล่าวว่า จากการที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ ทำให้ได้ประสบการณ์ ได้เพื่อนใหม่ ได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยจะนำเอาความรู้ที่ได้ไปพัฒนาหุ่นยนต์กู้ภัยร่วมกับเพื่อนๆ ต่อยอดและพัฒนาให้เป็นหุ่นยนต์ต้นแบบ จนกระทั่งให้ใช้งานกู้ภัยได้จริง นายวุฒิชัยกล่าว

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

สำหรับรายชื่อนักเรียนทีมหุ่นยนต์โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งสไล่ ประกอบด้วย นายภานุวัฒน์ ลิจันทร นักเรียนชั้น ม.3 , นายวุฒิชัย ผามะนาว นักเรียนชั้น ม.5 , นายภานุวัฒน์ ศรีสะอาด นักเรียนชั้น ม.5 , ด.ช.คชพร กลิ่นจันทร์ นักเรียนชั้น ม.2 และนายวรพงษ์ เคนโคก นักเรียนชั้น ม.5 ส่วนครูที่ปรึกษา 3 คน ประกอบด้วย นางสาวสุวรรณา จันทร์ไทรรอด , นางสาวนางสาวฐิติมา รัตโนทัย และนางวารุณี เร่งสมบูรณ์

ผู้ที่ต้องการสนับสนุนให้เยาวชนคนเก่งของ จ.เลย เดินทางไปแข่งขันต่อที่ฮ่องกง ในนามทีมชาติไทย สามารถบริจาคเงินได้ที่หมายเลขบัญชี 020236159768 ธนาคารออมสิน สาขาวังสะพุง บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก ชื่อบัญชี “หุ่นยนต์ TW2 เลย” หรือโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดได้ที่นางสาวฐิติมา รัตโนทัย หมายเลข 092-9977339