จิตอาสากว่า 800 คนลงพื้นที่กำจัดผักตบชวา ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง จ.นครราชสีมา

20 พ.ค. 2561 เวลา 9:22 น.

เหล่าจิตอาสากว่า 800 คน จากโครงการ จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ลงพื้นที่กำจัดผักตบชวาและวัชพืนในคลอง เพื่อปรับภูมิทัศน์ ป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง จ.นครราชสีมา

วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 ที่บริเวณคลองน้ำบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 11 ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา นาย วิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด หน่วยทหารจากการทัพภาคที่ 2 ประชาชนจิตอาสากว่า 800 คน ร่วมกันกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในคลองน้ำ ตามโครงการ จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อให้บริเวณริมคลองน้ำ มีภูมิทัศน์ที่สะอาด และช่วยกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ทำให้น้ำไหลผ่านได้สะดวกมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่

เหล่าจิตอาสากว่า 800 คน จากโครงการ จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ลงพื้นที่กำจัดผักตบชวาและวัชพืนในคลอง เพื่อปรับภูมิทัศน์ ป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง จ.นครราชสีมา

นาย วิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในแหล่งน้ำ โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการดำเนินการในแต่ละจังหวัด ซึ่งจังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำที่สำคัญ ตลอดจนปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณสองฝั่งแม่น้ำตลอดสาย มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด