ข่าว

“นอภ.สุไหงปาดี” ลงพื้นที่ 6 ตำบล “นราธิวาส” เยี่ยม “ชคต.” สร้างขวัญกำลังใจ

นายอำเภอสุไหงปาดี พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลทั้ง 6 ตำบล ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ

วันที่ 21 พ.ค.61 จากสถานการณ์เหตุความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงปาดี พร้อมคณะได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ และเน้นย้ำแนวทางการดูแลรักษาความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน รวมทั้งการป้องกันที่ตั้งฐานปฏิบัติงานชุดคุ้มครองตำบล ซึ่งเป็นที่ทราบกันว่าได้เกิดเหตุการณ์ขึ้นในช่วงที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้นายอำเภอสุไหงปาดี ได้พบปะเยี่ยมเยียนผู้นำชุมชนกล่าวถึงนโยบายที่ได้มอบหมายไว้ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและผลอินทผาลัมให้กับฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลอีกด้วย

พร้อมกันนี้ นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงปาดี กล่าวว่า ผม กำนัน และหัวส่วนราชการได้เดินทางมาเยี่ยมกำลังพลโดยเฉพาะกองกำลังอาสารักษาดินแดนซึ่งอยู่ในฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลทั้ง 6 ตำบล เพื่อมอบไว้เปิดปอสอหรือละศีลอดในช่วงเวลาหลังพระอาทิตย์ตกดิน วันนี้ก็ได้รับความร่วมมือและการต้อนรับอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ทุกคน สำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยก็กำชับทุกฐานปฏิบัติการให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะการเฝ้าระวังฐานที่มั่นของตนเองให้อยู่เวรยามตลอดเวลา