ข่าว ข่าวภาคใต้

“รมช.ศึกษาฯ” ลงพื้นที่ชายแดนใต้เยี่ยมเยาวชนเดินหน้าสนับสนุน “โครงการสานฝันการกีฬา”

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาฯ นำทัพลงพื้นที่ชายแดนใต้ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบันนังสตาวิทยา และ โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม แจงชัดรัฐบาลพร้อมสนุบสนุนการศึกษาเด็กไทยให้เท่าเทียม โดยเฉพาะเด็กชายแดนใต้

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบันนังสตาวิทยา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำอำเภอ ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ในปีการศึกษา 2561 เป็นปีแรก

โดย โรงเรียนบันนังสตาวิทยา มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในโครงการสานฝันฯของโรงเรียนจำนวน 30 คน เป็นนักกีฬาฟุตบอล ส่วนโรงเรียนประชารัฐ มีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วม จำนวน 82 คน ซึ่งนักเรียนทั้ง 2 โครงการจะเป็นนักเรียนประจำ ซึ่งทางโรงเรียนได้เตรียมความพร้อมทางด้านที่พัก ที่รับประทานอาหาร และอื่นๆ เพื่อความอุ่นใจของนักเรียนและผู้ปกครอง จากนั้นได้เดินทางต่อไปยังโรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี สำหรับโรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ในปีการศึกษา 2561

สำหรับโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ เป็นโครงการที่สร้างโอกาสให้แก่เยาวชนที่มีความสนใจและถนัดด้านกีฬาได้รับการศึกษาในระบบอย่างมีคุณภาพ ได้เปิดดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ปัจจุบันมีโรงเรียนในโครงการทั้งหมด 12 โรงเรียนกระจายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีนักเรียนในโครงการทั้งสิ้น 1,436 คน ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4, 5, 6 และกำลังเข้าสู่ระดับปริญญาตรีในสถาบันของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเยาวชนเหล่านี้รัฐบาลได้สนับสนุนทุนการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีละ 40,000 บาท และในระดับปริญญาตรีปีละ 55,000 บาท