กปภ. ร่อนเอกสารแจงกำลังเร่งจัดสรรงบประมาณให้ชาวบ้านดงพระราม

การประปาส่วนภูมิภาค ร่อนเอกสารแจง หลังทราบเรื่องชาวบ้านดงพระราม ไม่มีน้ำประปาใช้มานานกว่า 30 ปี ว่ากำลังเรงดำเนินการ ขยายเขตจำหน่ายน้ำให้บริการประชาชน แต่ต้องรอประมาณราคาขายและจัดสรรงบประมาณกับ อบต.ดงพระรามก่อน

จากกรณี สปริงนิวส์ออนไลน์ ได้นำเสนอข่าว ชาวบ้านปราจีนบุรี ไม่มีน้ำประปาใช้กว่า 30 ปี ร้องเรียนแล้วยังไร้ความคืบหน้า ซึ่งทางกองสื่อสารองค์กร การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้ดำเนินการตรวจสอบ และชี้แจงกับสปริงนิวส์ออนไลน์ว่า

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ขอเรียนชี้แจงว่า กปภ.สาขาปราจีนบุรี ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปราจีนบุรีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมหารือครั้งล่าสุดในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เพื่อเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำประปาของประชาชนในพื้นที่หมู่ 8 ต.ดงพระราม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมในการขยายเขตจำหน่ายน้ำไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวและได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจาก กปภ.สาขาปราจีนบุรี ไม่ได้ขอจัดสรรงบประมาณไว้ ดังนั้น จึงจะจัดทำแบบประมาณราคาการขยายเขตจำหน่ายน้ำและเร่งประสานกับ อบต.ดงพระราม เพื่อหารือรายละเอียดด้านงบประมาณร่วมกันอีกครั้ง

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริการน้ำประปาของ กปภ.สาขาปราจีนบุรี สามารถติดต่อได้ที่ โทร 0 3748 2234-5 หรือ PWA Contact Center โทร. 1662