แกะรอย!เส้นทางขยะอิเล็กทรอนิกส์เข้าไทย

24 พ.ค. 2561 เวลา 7:54 น.

โรงงานคัดแยกและรีไซเคิ้ลขยะอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยสร้างรายได้มหาศาล แต่สิ่งที่ตามมาคือปัญหาการจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่ไม่ได้มาตรฐาน เราจะไปสำรวจเส้นทางของขยะอีเล็กทรอนิกส์ว่าเป็นอย่างไร

สำรวจเส้นทางขยะอิเล็กทรอนิกส์เข้าไทย

ในประเทศที่พัฒนาแล้วเครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อชำรุดเสียหายการจะซ่อมแซมบ้างครั้งจะไม่คุ้มค่า ทำให้เกิดปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ ล้นเมือง ในจุดนี้พ่อค้าหัวใสหาช่องทางทำธุรกิจด้วยการเปิดโรงงานคัดแยกและรีไซเคิ้ลขยะอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยสร้างรายได้มหาศาล แต่สิ่งที่ตามมาคือปัญหาการจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่ไม่ได้มาตรฐาน เราจะไปสำรวจเส้นทางของขยะอิเล็กทรอนิกส์ว่าเป็นอย่างไร