ข่าว ข่าวภาคใต้

“หน.ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล” ลงพื้นที่ “สงขลา” ตรวจเยี่ยม “โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้”

หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงพื้นที่ จ.สงขลา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนาทวีวิทยาคม โรงเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนาทวีวิทยาคม อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มาแล้ว 3 ปี ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน และรัฐบาลมีแผนที่จะดำเนินการโครงการอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม เป็น 1 ใน 12 โรงเรียนของโครงการ ได้เข้าร่วมในปี 2559 ปัจจุบันมีนักเรียนในโครงการทั้งหมด 194 คน เปิดเรียน 5 ประเภทกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ มวยไทย และกรีฑา นาย มูฮัมหมัดฟิตรี อุเซ็ง เป็นนักเรียนกีฬากรีฑาที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทยในหลายรายการ อาทิ การแข่งขัน Cross Country นักเรียนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 3 ณ ฮ่องกง รายการแข่งขันกรีฑานานาชาติ ครั้งที่ 2 (Asian Asian youth Athletice championships 2017) และเมื่อครั้งล่าสุดที่ผ่านมา รายการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 “น่านเกมส์” มูฮัมหมัดฟิตรี ก็ไม่พลาดในการคว้าเหรียญทองจากการแข่งขัน 10,000 เมตร และ 5,000 เมตร ซึ่งเป็นการป้องกันแชมป์อีกด้วย

โครงการนี้ถือเป็นแบบอย่างที่ดี ในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม “รู้รักสามัคคี” อย่างแท้จริง นักเรียน และบุคลากร มีทั้งนับถือศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลาม แต่ทุกคนมีเป้าหมายอันเดียวกัน คือ การพัฒนาประเทศชาติอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลได้ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ สร้างทางเลือกให้แก่เยาวชนในพื้นที่ ผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิ โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ห้องเรียนดนตรี ห้องเรียนอาชีพ และโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการของเยาวชน ผู้ปกครอง ชุมชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ได้กล่าวให้กำลังใจและเน้นย้ำทุกฝ่ายได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เต็มความสามารถ และขอให้นักเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ตั้งใจมุ่งมั่น ขยัน อดทน ตามคำขวัญ “จุดประกายความฝัน มุ่งมั่นสู่อนาคต ปรากฏสู่ความสำเร็จ” นับเป็นโอกาสจากรัฐบาลที่มอบให้ และต่อไปทุกคนก็จะกลับมาพัฒนาพื้นที่ให้เข้มแข็ง ประเทศชาติก็จะพัฒนาเติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป