svasdssvasds

อบต.พิมาน เมินน้ำมันแพง หนุนใช้น้ำมันยางนาเติมรถไถ ประหยัดกว่า 3 เท่า

อบต.พิมาน เมินน้ำมันแพง หนุนใช้น้ำมันยางนาเติมรถไถ ประหยัดกว่า 3 เท่า

มีข่าวดีสำหรับเกษตรกรในช่วงที่น้ำมันมีราคาแพง ล่าสุดน้ำมันยางนา สามารถใช้ทดแทนน้ำมันดีเซล สำหรับเครื่องจักรกลการเกษตรได้แบบ 100 เปอร์เซ็นต์ และที่สำคัญยังประหยัดกว่าถึง 3 เท่า

หลังจากใช้เวลาศึกษาค้นคว้าทดลองมานานกว่า 2 ปี  ในที่สุดโครงการทดลองวิจัยนำน้ำมันยางนามาผลิตเป็นน้ำมันไบโอดีเซล ทดแทนน้ำมันดีเซลขององค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน อ.นาแก จ.นครพนม ก็ประสบความสำเร็จ  โดยขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยาก เกษตรกรสามารถนำไปทำได้เอง

อบต.พิมาน เมินน้ำมันแพง หนุนใช้น้ำมันยางนาเติมรถไถ ประหยัดกว่า 3 เท่า

เริ่มจากเจาะเอาน้ำมันยางนาใส่ในขวดพลาสติก  ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 1 คืน รอให้ตกตะกอน จากนั้นก็สามารถนำไปใช้เป็นพลังงานทดแทน กับเครื่องจักรกลการเกษตร รถไถนาเดินตามได้จริง โดยไม่ส่งผลกระทบกับเครื่องยนต์  ส่งผลดีต่อเกษตรกรเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้  ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาส่งเสริมให้เกษตรกรนำไปใช้ในการทำการเกษตร   พร้อมส่งเสริมให้เพาะปลูกเบี้ยต้นยางนา เพื่อการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล เป็นพลังงานทดแทนในอนาคต

อบต.พิมาน เมินน้ำมันแพง หนุนใช้น้ำมันยางนาเติมรถไถ ประหยัดกว่า 3 เท่า

ด้าน นายบัญชา  ศรีชาหลวง  นายก อบต.พิมาน เปิดเผยว่า โครงการทดลองวิจัยนำน้ำมันยางนามาผลิตเป็นน้ำมันไบโอดีเซล ใช้เวลานานกว่า 2 ปี   จากความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ ควบคู่ไปกับภูมิปัญญาชาวบ้าน เริ่มจากการนำน้ำมันยางนามาผสมในอัตราส่วน 50  เปอร์เซ็นต์ กับน้ำมันดีเซล เพื่อทำการทดลองใช้งานจริง จากนั้นจึงลดปริมาณน้ำมันดีเซลลงตามอัตราส่วน จนกระทั่งสามารถใช้น้ำมันยางนาทดแทนน้ำมันดีเซลได้ 100 เปอร์เซ็นต์  ล่าสุดได้นำร่องทำแปลงนาต้นแบบเพื่อนำเครื่องจักรรถไถนาเดินตามที่ใช้น้ำมันยางนา  ทำให้ได้ข้อมูลที่น่าสนใจว่าอัตราการใช้งานปกติ ดีเซล 1 ลิตร ใช้กับรถไถการเกษตรแบบเดินตาม ทำงานได้ประมาณ 1 ชั่วโมง แต่น้ำมันยางนา 1 ลิตร สามารถใช้งานไถนาได้ประมาณ 3 ชั่วโมง  ปัจจุบันได้มีผลิตแจกจ่ายให้เกษตรกรที่สนใจไปใช้งานแล้ว

อบต.พิมาน เมินน้ำมันแพง หนุนใช้น้ำมันยางนาเติมรถไถ ประหยัดกว่า 3 เท่า อบต.พิมาน เมินน้ำมันแพง หนุนใช้น้ำมันยางนาเติมรถไถ ประหยัดกว่า 3 เท่า

related