โรคมือเท้าปากระบาด! รร.เทศบาลนครตรังสั่งปิดห้องเรียนทำความสะอาด!

07 มิ.ย. 2561 เวลา 12:55 น.

โรงเรียนเทศบาล 1 สังขวิทย์ พบเด็กป่วยเป็นโรคมือ เท้า ปาก จำนวน 3 ราย เร่งทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค อุปกรณ์เครื่องใช้และของเล่นต่างๆ ภายในห้องเรียน และนำไปตากแดด เพื่อเป็นการป้องกันกำจัดเชื้อ ลดการติดต่อโรคมือเท้าปาก

วันนี้ 7 มิถุนายน 2561 ที่โรงเรียนเทศบาล 1 สังขวิทย์ นายแพทย์รักษ์ บุญเจริญ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครตรัง  ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก หลังพบว่ามีเด็กป่วยจำนวน 3 ราย ในห้องเรียนชั้นอนุบาลปฐมวัยปีที่ 1/2

จากการสอบถามครูกนกพร  บุญล้อม ครูประจำชั้นอนุบาลปฐมวัยปีที่ 1/2 ซึ่งเป็นห้องที่เด็กนักเรียนอนุบาลปฐมวัยป่วยเป็นโรคมือ เท้า ปาก กล่าวว่าเมื่อวันอังคารที่ผ่านมีนักเรียนขาดเรียน 1 คน แล้วตอนกลางคืนคุณแม่ของนักเรียนอนุบาลในชั้นเรียนที่ขาดเรียนได้โทรศัพท์มาบอกว่าพาลูกชายไปหาหมอแล้วคุณหมอแจ้งว่าลูกชายป่วยเป็นโรคมือ เท้า ปาก แล้วให้คุณครูสอบถามเด็กในชั้นเรียน วันที่ 6 มิถุนายนนี้ คุณครูจึงสอบถามนักเรียนในห้องว่ามีใครเจ็บปากบ้าง ปรากฏว่าเด็กในห้องยกมือหลายคน จากนั้นครูได้ให้เด็กนักเรียนอ้าปากตรวจเล็บและมือของเด็กนักเรียน ก็เห็นเป็นแผลที่ปากเด็กนักเรียน ซึ่งขณะนั้นสาธารณะสุขของเทศบาลนครตรังได้มาตรวจสุขภาพของเด็กนักเรียนอยู่ จึงให้พยาบาลสาธารณะสุขช่วยดูให้จากนั้นจึงช่วยเช็คและแยกเด็กซึ่งคาดว่าเด็กน่าจะเป็นโรคมือ เท้า ปากคัดแยกได้ 8 คน จากนั้นได้โทรศัพท์ให้ผู้ปกครองของเด็กที่คัดแยกออกมาทั้ง 8 คนมารับเด็ก โดยให้พาไปหาหมอทันที เพื่อให้หมอยืนยัน

ต่อมาผู้ปกครองโทรศัพท์มาหาคุณครู 3 คน ทราบว่าเด็กทั้ง 3 คนไม่เป็นโรคมือ เท้า ปาก ต่อมาผู้ปกครองเด็กได้โทรมาบอก 1 คน ว่าเด็กเป็นโรคมือ เท้า ปาก ซึ่งปรากฏว่าเด็กนักเรียนอนุบาลปฐมวัยของโรงเรียนเทศบาลสังขวิทย์เป็นโรคมือ เท้า ปาก จำนวน 3 ราย และมีเด็กที่อยู่ในการสังเกตอาการซึ่งมีแผลในปากอีก 3-4 ราย ทางโรงเรียนจึงสั่งหยุดการเรียนการสอนและปิดห้องเรียนดังกล่าวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด พร้อมทั้งได้ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้และของเล่นต่างๆ ภายในห้องเรียน โดยการล้างทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และนำไปตากแดด เพื่อเป็นการป้องกันกำจัดเชื้อ ลดการติดต่อโรคมือเท้าปาก

นายแพทย์รักษ์ บุญเจริญ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครตรัง กล่าวว่า สำหรับการพบเด็กที่ป่วยเป็นโรคมือเท้าปากในครั้งนี้ ทางโรงเรียนสามารถรู้และทราบได้ทันท่วงที จึงได้มีมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค  ซึ่งหลังจากที่มีการสั่งปิดห้องเรียนดังกล่าว  ตอนนี้ยังไม่พบเด็กเป็นโรคมือเท้าปากเพิ่มเติม โดยคาดว่าในวันจันทร์ ที่ 9 มิถุนายนนี้ ห้องเรียนดังกล่าวจะสามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ และในเรื่องของการดูแลเด็กทางโรงเรียนจะทราบวิธีดูแลเด็ก และวิธีปฏิบัติต่อเด็กอยู่แล้ว หากพบว่ามีอาการป่วย ก็ให้หยุดเรียนเป็นรายบุคคลจนกว่าจะหาย  จึงกลับมาเรียนและตรวจคัดกรองเด็กเป็นรายบุคคลอีกครั้ง

โรงเรียนเทศบาล 1 สังขวิทย์ พบเด็กป่วยเป็นโรคมือ เท้า ปาก จำนวน 3 ราย เร่งทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค อุปกรณ์เครื่องใช้และของเล่นต่างๆ ภายในห้องเรียน และนำไปตากแดด เพื่อเป็นการป้องกันกำจัดเชื้อ ลดการติดต่อโรคมือเท้าปาก โรงเรียนเทศบาล 1 สังขวิทย์ พบเด็กป่วยเป็นโรคมือ เท้า ปาก จำนวน 3 ราย เร่งทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค อุปกรณ์เครื่องใช้และของเล่นต่างๆ ภายในห้องเรียน และนำไปตากแดด เพื่อเป็นการป้องกันกำจัดเชื้อ ลดการติดต่อโรคมือเท้าปาก โรงเรียนเทศบาล 1 สังขวิทย์ พบเด็กป่วยเป็นโรคมือ เท้า ปาก จำนวน 3 ราย เร่งทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค อุปกรณ์เครื่องใช้และของเล่นต่างๆ ภายในห้องเรียน และนำไปตากแดด เพื่อเป็นการป้องกันกำจัดเชื้อ ลดการติดต่อโรคมือเท้าปาก โรงเรียนเทศบาล 1 สังขวิทย์ พบเด็กป่วยเป็นโรคมือ เท้า ปาก จำนวน 3 ราย เร่งทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค อุปกรณ์เครื่องใช้และของเล่นต่างๆ ภายในห้องเรียน และนำไปตากแดด เพื่อเป็นการป้องกันกำจัดเชื้อ ลดการติดต่อโรคมือเท้าปาก โรงเรียนเทศบาล 1 สังขวิทย์ พบเด็กป่วยเป็นโรคมือ เท้า ปาก จำนวน 3 ราย เร่งทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค อุปกรณ์เครื่องใช้และของเล่นต่างๆ ภายในห้องเรียน และนำไปตากแดด เพื่อเป็นการป้องกันกำจัดเชื้อ ลดการติดต่อโรคมือเท้าปาก