Breaking News ข่าว

นักวิจัยเผย ‘ตัวการ’ ก่อโรคอาหารเป็นพิษ

 

คณะวิจัยของมหาวิทยาลัยมอริเชียส ประเทศมอริเชียส เปิดเผยผลการวิจัยล่าสุดในงานเอเอสเอ็ม ไมโครบ (ASM Microbe) การประชุมประจำปีของสมาคมจุลชีววิทยาอเมริกัน (American Society for Microbiology) จัดขึ้นที่นครแอตแลนตา สหรัฐอเมริกา ผลงานวิจัยชิ้นนี้ระบุว่า อุปกรณ์ภายในห้องครัวนี่แหละ ไม่ว่าจะเป็น ผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดจานชาม หรือกระทั่งเฟอร์นิเจอร์ในครัว เป็นสาเหตุก่อให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ

 

ทั้งนี้เพราะอุปกรณ์เหล่านั้นเอื้อต่อการเติบโตของเชื้อโรค อาหาร วิธีการใช้ และความชื้นของผ้า ยังมีส่วนกระตุ้นการเติบโตของเชื้อโรคด้วย อีกทั้งจำนวนสมาชิกครอบครัวและสุขลักษณะที่ดีหรือไม่ดีพอในห้องครัว มีผลต่อปริมาณจุลินทรีย์บนผ้าหรืออุปกรณ์ที่ใช้

งานวิจัยอ้างอิงถึงตัวอย่างผ้าทุกประเภทที่ถูกใช้เกี่ยวกับห้องครัวและอาหารการกินที่เก็บมาทำการวิจัย พบว่า 49% ของผ้าที่เก็บมามีการเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย โดยผ้าอเนกประสงค์ที่ใช้กับทุกกิจกรรมในครัวคือใช้ทั้งเช็ดเครื่องใช้ในครัว เช็ดมือ จับของร้อน เช็ดโต๊ะ ผ้าลักษณะนี้มีแบคทีเรียสูงกว่าผ้าที่ใช้งานอย่างเดียว อีกทั้งผ้าเปียกมีแบคทีเรียสูงกว่าผ้าแห้ง

คณะนักวิจัยได้เพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียจากผ้าที่ถูกใช้งานในห้องครัวจำนวน 100 ผืนด้วย โดยทดสอบทางชีวเคมีที่มีมาตรฐานระดับโลก พบว่าเชื้อโรคเหล่านี้เกี่ยวข้องและนำไปสู่ความเสี่ยงต่ออาการอาหารเป็นพิษ

ผลการวิจัยชิ้นนี้ทำให้ได้ข้อแนะนำที่ว่า ไม่ควรใช้ผ้าเปียกในห้องครัวหรือเกี่ยวกับอาหาร ไม่ควรใช้ผ้าผืนเดียวสำหรับทุกกิจกรรม และครอบครัวขนาดใหญ่ที่มีเด็กและผู้สูงอายุจะต้องระมัดระวังสุขอนามัยในห้องครัวเป็นพิเศษ.