svasdssvasds

"ฮุน เซน" ถก "บิ๊กตู่" ยกระดับจุดผ่านแดน 2ประเทศ เชื่อมโยงในอนุภูมิภาค

"ฮุน เซน" ถก "บิ๊กตู่" ยกระดับจุดผ่านแดน 2ประเทศ เชื่อมโยงในอนุภูมิภาค

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

สมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรี ในโอกาสที่เดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำ ACMECS ครั้งที่ 8 ภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ พลโท วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับสมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน ในโอกาสเดินทางมาเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำ ACMECS ครั้งที่ 8 และเข้าร่วม CEO Forum ผู้นำ ACMECS คาดหวังว่าการประชุมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับภูมิภาค ในการกำหนดทิศทาง และเสริมสร้างศักยภาพของ ACMECS ในอนาคต ประเทศไทยในฐานะสมาชิก ACMECS พร้อมที่จะร่วมเป็นหุ้นส่วนกับประเทศอื่นๆ เพื่อพัฒนาภูมิภาคให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน นายกรัฐมนตรีได้ใช้โอกาสนี้ อวยพรให้การประชุม CLMV ซึ่งกัมพูชาจัดคู่ขนานกับการประชุมสุดยอด ACMECS นั้น ขอให้ประสบความสำเร็จ เนื่องด้วยการประชุม CLMV นั้นเป็นประโยชน์และสอดประสานไปกับการประชุม ACMECS ด้วย นายกรัฐมนตรีกัมพูชากล่าวขอบคุณรัฐบาลและประชาชนไทย สำหรับการต้อนรับที่อบอุ่นและยินดีที่ได้ร่วมประชุมผู้นำ ACMECS ครั้งที่ 8 ซึ่งกัมพูชาพร้อมสนับสนุนแผนแม่บท ACMECS (ACMECS Master Plan) ซึ่งช่วยผลักดันความร่วมมือและสร้างผลประโยชน์ให้เกิดแก่สมาชิกอย่างแท้จริง

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความสำคัญของการพัฒนาพื้นที่ชายแดน ให้เป็นพื้นที่แห่งสันติภาพ และการพัฒนาร่วมกันว่า ไทยและกัมพูชาต้องเร่งรัดการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านหนองเอี่ยน - สตึงบท รวมทั้งการเปิดและยกระดับจุดผ่านแดนในพื้นที่ต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างยั่งยืนและประสบ สำหรับความร่วมมือด้านแรงงานนั้น นายกรัฐมนตรีกัมพูชา กล่าวยืนยันและพร้อมให้การสนับสนุนความตั้งใจของรัฐบาลไทย ในการแก้ไขปัญหาแรงงานผิดกฎหมาย ซึ่งนายกรัฐมนตรียินดีที่ทราบว่า กระบวนการพิสูจน์สัญชาติแรงงานกัมพูชาเป็นไปด้วยดี

นอกจากนี้ ผู้นำทั้งสองฝ่าย ยังเห็นพ้องที่จะร่วมมือกันอย่างแข็งขัน ในการส่งเสริมความเชื่อมโยงทางกายภาพอย่างไร้รอยต่อครอบคลุมทั้ง ถนน รางและเรือ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบระหว่างกัน โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีเสนอให้ทั้งสองฝ่ายร่วมมือกันด้านการท่องเที่ยว และเห็นว่าโครงการเดินเรือชายฝั่งไทย - กัมพูชา - เวียดนาม จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการค้าและการท่องเที่ยวของอนุภูมิภาค โดยนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ตอบรับที่จะไปหารือกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวชายฝั่งของทั้งไทย กัมพูชา และเวียดนาม ด้วย

related