เน้นทำงานเชิงรุก สร้างการรับรู้ตรวจ อย. ด้วยตัวเอง

รองนายกรัฐมนตรีพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ ชื่นชมผลการดำเนินงาน อย. ยุคใหม่ มีประสิทธิภาพมีการดำเนินงานเชิงรุกในการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพหลังออกสู่ตลาด กำชับเร่งสร้างการรับรู้ตรวจเลข อย.

ที่กระทรวงสาธารณสุข พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมผลการการดำเนินงานของ อย. ในการประชุมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขวาระพิเศษ ว่าจากการทำงานเชิงรุกเพิ่มความเข้มแข็งการตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพหลังออกสู่ตลาด (Post -Marketing) ได้ร่วมมือกับ กสทช. สามารถระงับโฆษณาที่โอ้อวดเกินจริงทางวิทยุโทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ตได้ทันที จำนวน 287 รายการ ภายในระยะเวลา 1 เดือน (4 พ.ค. 61- 8 มิ.ย. 61) เร่งดำเนินการการตรวจประเมินสถานที่ผลิตเครื่องสำอางทั่วประเทศ 20,000 แห่งภายใน 3 เดือน(1 มิ.ย. 61- 31 ส.ค. 61) และมีการดำเนินพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพออกสู่ตลาดเป็นไปอย่างรวดเร็ว สามารถลดระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์ได้ถึงร้อยละ 20.82 มีการพัฒนาระบบ e-Service เพื่อรองรับการบริการประชาชน มีศูนย์ให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์สุขภาพแบบเบ็ดเสร็จ OSSC ที่สามารถรับเข้า-ส่งออกคำขอและชำระเงิน ณ จุดเดียว พร้อมทั้งจัดทำคู่มือเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน

นอกจากนี้ยังตั้งเป้าการดำเนินงานเชิงรุกในการเร่งสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้ประชาชนรู้เท่าทันผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผ่าน Line FDAthaiรวมถึงสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายภาครัฐและประชาชน อาทิ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม,กสทช.,สคบ., นักสืบไซเบอร์ เครือข่ายเพจออนไลน์ต่าง ๆในการร่วมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร นอกจากนี้ อย.ยังมีแผนการดำเนินงานเชิงรุกโดยการนำ QC Code มาใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องในการขึ้นทะเบียน โฆษณา และให้ความรู้อีกด้วยประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ด้วยตัวเองที่แอพพลิเคชั่นOryor Smart Applicationทั้งระบบ Android และ IOS

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

พลเอกฉัตรชัย ยังให้แนวทางในการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนเกี่ยวกับการตรวจสอบเลขหมาย อย. ว่า มีประชาชนบางส่วนที่ยังไม่ทราบวิธีการ และช่องทางในการตรวจสอบ ได้สั่งการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาใช้กลยุทธ์เพื่อเพิ่มการรับรู้ให้กับประชาชนในการตรวจสอบเลขหมายได้ด้วยตัวเอง โดยใช้เครื่องมือหลักที่มีอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น อสม . หรือ รพ.สต. ในการเผยแพร่ความรู้เรื่องนี้ให้เข้าถึงประชาชน กระจายข้อมูลออกไปได้มากที่สุด และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ในการตรวจสอบอย.