ข่าว ข่าวภาคเหนือ ทั่วไทย

ทุ่มงบ 3 ล้าน พัฒนาหมู่บ้านแกะสลักลำปาง เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว

เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง รับงบกว่า 3 ล้านบาท พัฒนาท้องที่เตรียมฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้าน OTOP หมู่บ้านแกะสลักไม้ชื่อดังของลำปาง หลังซบเซามานานหลายปีให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง

นายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายธวัช  แก้วเกิด นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว, นายณรงค์  วงศ์กันทะ กำนันตำบลนาครัว และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทะ ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในเขตเทศบาลตำบลนาครัว เตรียมการเดินหน้าเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเภทชุมชนวิถีชีวิตของจังหวัดลำปาง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ ได้รับงบประมาณสนับสนุน จากงบพัฒนาจังหวัด จำนวนเงิน 2,992,500 บาท สำหรับใช้ในการดำเนินงานพัฒนาท้องที่ ฟื้นฟูหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP หัตถอุตสาหกรรมแกะสลักไม้ ชุมชนบ้านหลุก ซึ่งมีด้วยกัน 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์การเรียนรู้การแกะสลักไม้ และโครงการปรับปรุงอาคารหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP ชุมชนบ้านหลุก

โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมอาคารศูนย์เรียนรู้การแกะสลักไม้และวิถีชุมชนบ้านหลุก หมู่ที่ 12 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ ซึ่งอาคารหลังนี้ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมใหม่ มีการตกแต่งพื้นที่ภายในและบริเวณรอบอาคาร ปัจจุบันได้ดำเนินการแล้วเสร็จไปกว่าร้อยละ 90 พร้อมทั้งได้ติดตามดูความคืบหน้าการดำเนินงานปรับปรุงอาคารหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP ชุมชนบ้านหลุก ที่ปัจจุบันกำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินงานซ่อมแซมตัวอาคารจำหน่ายสินค้าทั้ง 3 หลัง รวมถึงเร่งทำการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารใหม่ทั้งหมด ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว เพื่อต้องการจะฟื้นฟูหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOPหัตถอุตสาหกรรมแกะสลักไม้ ชุมชนบ้านหลุก ให้กลับคืนมามีชีวิตชีวาเป็นทั้งศูนย์เรียนรู้และแหล่งพื้นที่เศรษฐกิจที่จะสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น โดยจะทำการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ ให้เป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยว คอยอำนวยความสะดวกให้ข้อมูลในเรื่องต่างๆ ที่นักท่องเที่ยวสนใจ รวมไปถึงการเป็นจุดศูนย์รวมตั้งแสดงโชว์สินค้าตัวอย่างโดยจะมีการรวบรวมสินค้า OTOP ทั้งของชุมชนบ้านหลุก และของชุมชนในละแวกใกล้เคียง นำมาจัดแสดงโชว์ภายในอาคาร พร้อมทั้งกับมีแคตตาล็อก เป็นรายละเอียดสินค้าทั้งชื่อผู้ผลิตและผู้จำหน่าย เพื่อที่จะให้ทางนักท่องเที่ยวได้อ่านศึกษาเป็นข้อมูลเบื้องต้น

ซึ่งหากนักท่องเที่ยวมีความสนใจก็สามารถติดต่อขอดูสินค้าหรือ สั่งซื้อสินค้าได้กับผู้ผลิตโดยตรง และสำหรับในส่วนของอาคารศูนย์จำหน่ายสินค้า หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP และ คาดหวังว่าหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP หัตถอุตสาหกรรมแกะสลักไม้ ชุมชนบ้านหลุก จะกลับมาเฟื่องฟูเป็นชุมชนท่องเที่ยว “นวัตวิถี” ที่น่าสนใจ และสามารถที่จะดึงดูดผู้คนจากพื้นที่ต่างๆ ให้เข้ามาแวะเยี่ยมชมได้เหมือนดั่งเช่นในอดีตที่ผ่านมา

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน