“บิ๊กอู๋” ยันแรงงานกัมพูชาได้รับสิทธิเท่าเทียมกับแรงงานไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน หารือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและฝึกอาชีพกัมพูชา ร่วมดำเนินการพิสูจน์สัญชาติแรงงานกัมพูชาส่วนที่เหลือ เสร็จทันในภายสิ้นเดือนมิถุนายน 2561

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายอิทธิ์ ซัมเฮง (H.E.ITH SAMHENG) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและฝึกอาชีพแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา และคณะ เข้าเยี่ยมวารวะ ณ ห้องรับรอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยได้หารือถึงความร่วมมือการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่ผ่านมา เรื่องของการพิสูจน์สัญชาติแรงงานกัมพูชาในประเทศไทยที่ได้ดำเนินการร่วมกันอย่างเต็มที่ ทำให้กระบวนการดังกล่าวมีความคืบหน้าที่ดี และการดำเนินการพิสูจน์สัญชาติแรงงานกัมพูชาในส่วนที่เหลือ เพื่อเสร็จทันภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 2561

พลตำรวจเอก อดุลย์ฯ กล่าวว่า การดำเนินการพิสูจน์สัญชาติแรงงานกัมพูชาถือว่าเป็นการดำเนินการร่วมกัน และเชื่อว่าในส่วนที่เหลือหมื่นกว่าคนบางส่วนน่าจะเดินทางกลับไปแล้ว แต่ก็ต้องดำเนินการต่อให้ดีที่สุด เพื่อให้แรงงานมีหลักประกัน ได้รับการคุ้มครองครอง และดูแลสิทธิประโยชน์เป็นไปตามมาตรฐานสากล และยืนยันว่าแรงงานกัมพูชาทุกคนได้รับสิทธิเท่าเทียมเช่นเดียวกับแรงงานไทย

นายอิทธิ์ฯ กล่าวว่า การพิสูจน์สัญชาติแรงงานกัมพูชาในส่วนที่เหลือจะเสร็จทันภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 2561 ที่จะถึงนี้ ซึ่งต้องขอขอบคุณฝ่ายไทยที่ให้ความร่วมมือมาตลอดในการดำเนินการพิสูจน์สัญชาติและมีผลสำเร็จมาจนถึงบัดนี้ และขอสนับสนุนแนวทางของประเทศไทย รวมถึงกฎหมายของประเทศไทยที่คนงานไม่มีเอกสารใบอนุญาตทำงานก็ไม่สามารถทำงานและพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้ และประเทศไทยจะประสบความสำเร็จที่ดีเกี่ยวกับปัญหาคนงาน เพราะไม่ใช่มีแต่แรงงานกัมพูชาเท่านั้น แต่ยังมีแรงงานจากลาว และพม่า ซึ่งต้องขอชื่นชมฝ่ายไทยอย่างมาก

นอกจากนี้ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ยังได้นำ นายอิทธิ์ ซัมเฮง (H.E.ITH SAMHENG) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและฝึกอาชีพแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา และคณะ เยี่ยมและพบปะกับแรงงานกัมพูชาที่มาพิสูจน์สัญชาติ และขอใบอนุญาตทำงาน ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารกระทรวงแรงงาน