ระนอง จ่อสอบผู้อำนวยการโรงเรียนส่อทุจริตอาหารกลางวัน

22 มิ.ย. 2561 เวลา 10:12 น.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง เตรียมตั้งคณะกรรมการสอบผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.ละอุ่น จ.ระนอง หลังชาวบ้านยื่นเอกสารและหลักฐานร้องเรียน สอบข้อเท็จจริงโครงการอาหารกลางวัน

ระนอง จ่อสอบผู้อำนวยการโรงเรียนส่อทุจริตอาหารกลางวัน

วันนี้(22มิ.ย.2561) นายวัชรินทร์ ปานสวี ตัวแทนชาวบ้านในวง ต.ในวงเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง นำเอกสาร 2 ชุด เป็นหลักฐานบิลค่าดำเนินการค่าอาหารกลางวันนักเรียน ค่าจ้าง และค่าดำเนินงานอื่นๆ พร้อมเอกสารข้อสงสัยในการดำเนินงานต่างๆ ของผู้บริหารโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่ บ้านในวง อ.ละอุ่น ต่อ นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง เรียกร้องให้ตรวจสอบการบริหารงานของผู้อำนวยการโรงเรียนดังกล่าวว่า อาจจะไม่โปร่งใส  โดยมีนาย ธวัช ใจดี รองนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นตัวแทนรับมอบหนังสือและเอกสารร้องเรียน

ระนอง จ่อสอบผู้อำนวยการโรงเรียนส่อทุจริตอาหารกลางวัน

นายวัชรินทร์ กล่าวว่า ได้นำรายชื่อของประชาชนจำนวนนับร้อยรายชื่อ พร้อมเอกสารต่าง ๆ เช่นบิลการรับซื้อสิ่งของ ที่เกี่ยวข้องกับค่าอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง  ซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจจะทำให้เกิดการทุจริตได้ อีกทั้งยังได้นำข้อเรียกร้องจำนวน 5 ข้อจากปัญหาที่เกิดขึ้นอาทิเช่น ค่าอาหารกลางวันเด็ก ค่าเช่าใช้พื้นที่ การมีปัญหาในเรื่องการบริหารงานการเรียนการสอนกับเด็กส่งผลไปถึงความไม่พอใจของผู้ปกครอง มามอบให้ด้วย

ด้านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง กล่าวว่า ได้รายงานให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง รับทราบข้อร้องเรียนและปัญหาที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนดังกล่าว ซึ่งอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองแล้ว  เบื้องต้นได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จว่าการร้องเรียนดังกล่าวมีมูลความจริงหรือไม่ เพื่อความเป็นธรรมแก่ทั้ง 2 ฝ่าย หากพบว่ามีความผิดตามที่ได้รับร้องเรียน ก็จะมีมาตรการดำเนินการจัดการตามขั้นตอน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด