มาเลเซียออกกฎร้านอาหารต้องจ้างแรงงานท้องถิ่นเท่านั้น

23 มิ.ย. 2561 เวลา 5:08 น.

มาเลเซียออกกฎหมาย กำหนดให้ร้านอาหารทั่วประเทศต้องจ้างแรงงานท้องถิ่นเท่านั้น เพื่อลดการพึ่งพาแรงงานต่างชาติ

รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรบุคคลของมาเลเซียประกาศว่า รัฐบาลมาเลเซียต้องการให้ร้านอาหารทั้งหมดในประเทศ จ้างงานคนมาเลเซียด้วยกันเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นพ่อครัว หรือแม่ครัว เพื่อลดการพึ่งพาแรงงานต่างชาติ โดยกฎหมายนี้ จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ปีหน้าเป็นต้นไป และจะไม่มีการประนีประนอมอย่างเด็ดขาด

มาเลเซียออกกฎร้านอาหารต้องจ้างแรงงานท้องถิ่นเท่านั้น

ปกติแล้ว ร้านอาหารในมาเลเซีย มักจ้างงานแรงงานต่างชาติ ส่วนใหญ่งานจากอินโดนีเซีย, บังกลาเทศ, เมียนมา และ อินเดีย โดยทำหน้าที่ ปรุงอาหาร, เสิร์ฟอาหาร, และทำความสะอาด ขณะที่ชาวมาเลเซียส่วนใหญ่มักหลีกเลี่ยงการทำงานในร้านอาหาร

รัฐบาลมาเลเซียชี้แจงว่า กฎหมายนี้จะช่วยให้มาเลเซียลดการพึ่งพาแรงงานต่างชาติ และสร้างมั่นใจในคุณภาพของอาหารท้องถิ่นมากขึ้น ขณะที่บางส่วนมองว่า มาตรการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผุ้ประกอบการร้านอาหารได้ เพราะจะต้องจ่ายค่าแรงที่สูงขึ้น นำไปสู่ราคาอาหารที่แพงขึ้นเช่นกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด