ทีเส็บ สร้าง MICE ECOsystem ดันอุตสาหกรรมธุรกิจการประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 

25 มิ.ย. 2561 เวลา 0:00 น. 3

ทีเส็บ สร้าง MICE ECOsystem ดันอุตสาหกรรมธุรกิจการประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล พร้อมจัดงาน TIME 2018 เน้นเจาะตลาดระยะไกล (Long Haul) จาก 3 ทวีป ยุโรป อเมริกาเหนือ และโอเชียเนีย

นางนิชาภา ยศวีร์ รองผู้อำนวยการสายงานธุรกิจ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) สสปน. หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า ธุรกิจการจัดประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Meeting & Incentive) หรือ MI เป็นธุรกิจสำคัญที่สร้างรายได้ประมาณร้อยละ 50 ให้แก่อุตสาหกรรมไมซ์ของไทย โดยมีอัตราการขยายตัวสูงสุด เมื่อเทียบกับธุรกิจไมซ์อื่นๆ ในครึ่งปีแรกที่ผ่านมา ได้แก่ กลุ่มการประชุม มีจำนวนนักเดินทาง 150,849 คน เติบโตขึ้นร้อยละ 11.81 สร้างรายได้ 14,574 ล้านบาท และกลุ่มการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล มีจำนวนนักเดินทาง 176,005 คน เติบโตร้อยละ 21.63  สร้างรายได้ 10,282 ล้านบาท

ทีเส็บ สร้าง MICE ECOsystem ดันอุตสาหกรรมธุรกิจการประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 

 

สำหรับแผนการขับเคลื่อนตลาด MI ในปีนี้และปี 2562 ทีเส็บจะเน้นการสร้างระบบ MICE Eco System หรือระบบนิเวศน์ให้ธุรกิจไมซ์ เพื่อ เกื้อหนุนและส่งเสริมในทุกปัจจัยและกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ แบ่งเป็น 3 แนวทาง คือ ส่งเสริมไมซ์ โดยเฉพาะธุรกิจ MI ให้เกิดการจัดงานที่สนับสนุนอุตสาหกรรม 4.0 ทั้งด้านโทรคมนาคม ยานยนต์ สุขภาพ และบริการ  ส่งเสริมการจัดประชุมในพื้นที่เมืองไมซ์ซิตี้และเมืองที่มีศักยภาพ เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษ ECC, หัวหิน ประจบคีรีขันธ์, เชียงราย เป็นต้น และสุดท้ายสร้างความแข็งแกร่งผู้ประกอบการไมซ์ไทย ให้พัฒนาศักยภาพสินค้า บริการ รวมทั้งการตลาดและการขาย

ทีเส็บ สร้าง MICE ECOsystem ดันอุตสาหกรรมธุรกิจการประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 

นอกจากนี้ ทีเส็บยังได้จัดงาน Thailand Incentive & Meeting Exchange 2018 หรือ Time 2018 ระหว่างวันที่ 19-23 มิถุนายนที่ผ่านมา ที่กรุงเทพฯ และเกาะสมุย ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แล้ว เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาด เพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการไมซ์ โดยใช้เวทีนี้สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ซึ่งงานในปีนี้เน้นเจาะตลาดระยะไกล หรือ ลองฮอล (Long Haul) จาก 3 ทวีป คือ ยุโรป อเมริกาเหนือ และโอเชียเนีย คาดว่าจะสร้างรายได้ให้เศรษฐกิจของประเทศ ประมาณ 170 ล้านบาท

ทีเส็บ สร้าง MICE ECOsystem ดันอุตสาหกรรมธุรกิจการประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 

อย่างไรก็ตาม สำหรับปีงบประมาณ 2561 นี้ ทีเส็บ คาดว่าจะมีนักเดินทางกลุ่มไมซ์ต่างประเทศ เดินทางเข้ามาในประเทศไทย 1,327,000 คน สร้างรายได้ 124,000 ล้านบาท โดยเป็นนักเดินทางกลุ่ม MI จำนวน 596,000 เติบโตร้อยละ 7

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด