"พล.อ.ประวิตร" สั่งทุกเหล่าทัพพร้อมสนับสนุนจัดกิจกรรม เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

25 มิ.ย. 2561 เวลา 6:36 น.

โฆษกกระทรวงกลาโหม เผย พล.อ.ประวิตร สั่งกำชับเหล่าทัพร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนม์พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 66 พรรษา เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงผลประชุมสภากลาโหม ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมได้มอบนโยบายให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม และผู้บัญชาการเหล่าทัพ ดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 66 พรรษา เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เช่น การทำบุญตักบาตรจะทำพิธีเจริญพุทธมนต์ การจัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ โดยให้เชิญชวนกำลังพลและครอบครัว ประชาชนแต่งกายเสื้อผ้าโทนสีเหลือง เข้าร่วมกิจกรรม และขอให้เหล่าทัพสนับสนุนร่วมกับภาคส่วนต่างๆจัดกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

ขณะที่ การเสริมสร้างความร่วมมือทางด้านทหาร ระหว่างประเทศไทยและประทศยูเครน จากการที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางเยือนประเทศยูเครน ได้กำชับให้สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพกองทัพไทย รวมถึง สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ สนับสนุนการร่วมมือด้านการวิจัยร่วมกับรัฐบาลยูเครนเพื่อสนับสนุนการส่งกำลังบำรุงการซ่อมบำรุง รวมทั้ง การถ่ายทอดเทคโนโลยีอุปกรณ์ถึงยุทโธปกรณ์ของไทยที่จะซื้อจากยูเครนให้สามารถดำรงสภาพความพร้อมได้อย่างต่อเนื่อง

สำหรับการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติในช่วงฤดูฝน นั้น พล.อ.ประวิตร ได้กำชับให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพ ติดตามสถานการณ์การแจ้งเตือนและคาดการณ์ภัยตามธรรมชาติของกรมป้องกันสาธารณภัย อย่างใกล้ชิด โดยให้เตรียมความพร้อมให้การสนับสนุนส่วนราชการในพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน

ขณะที่การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของประชาชน พล.อ.ประวิตรขอให้กองทัพบก โดย กอ.รมน. เร่งสำรวจและติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ในท้องถิ่นและพื้นที่ต่างๆทุกจังหวัด โดยเฉพาะ กลุ่มเกษตรกรที่ยังมีปัญหา โดยรัฐบาลต้องการเข้าไปแก้ไข เพื่อไม่ให้ประชาชนถูกข่มขู่คุกคามจากเจ้าหนี้ที่ปล่อยกู้ผิดกฎหมาย โดยจะดำเนินการไกล่เกลี่ยให้เกิดความเป็นธรรม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนที่เป็นหนี้ได้เข้าถึงแหล่งทุนในระบบอย่างถูกต้องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและกลับมาดำรงชีพที่พอเพียงอย่างปกติ ทั้งนี้ ขอให้หน่วยในพื้นที่สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนควบคู่ไปด้วย

ส่วนการกวดขันความประพฤติของกำลังพล นั้น โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีกำลังพลบางนาย ประพฤติตนและแสดงออกในลักษณะผู้มีอิทธิพล มีการข่มขู่ประชาชน และแอบอ้างบุคคลในรัฐบาล รวมทั้ง การแสดงออกผ่านสื่อสาธารณะต่างๆที่ไม่เหมาะสม ซึ่งกระทบต่อภาพลักษณ์ของทหาร พลเอกประวิตร ได้สั่งการให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพ และผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น กำชับกำลังพลให้ปฏิบัติตามระเบียบทหาร โดยยึดถือกฎข้อบังคับอย่างเคร่งครัด โดยต้องไม่มีกำลังพลของกองทัพ ทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลอย่างเด็ดขาด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด