เตือนนายจ้าง ตรวจใบอนุญาตทำงานต่างด้าว ก่อนมาทำทะเบียนประวัติ

25 มิ.ย. 2561 เวลา 8:58 น.

เหลือเวลาอีก 6 วัน เท่านั้น รมว.แรงงาน เตือนนายจ้างตรวจสอบใบอนุญาตทำงาน เอกสารของแรงงานต่างด้าวก่อนพามาดำเนินการ

วันนี้ (25 มิ.ย. 61) พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน ได้จัดระเบียบการทำงานของคนต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย ได้รับสิทธิประโยชน์และการคุ้มครองตามกฎหมาย ตามมาตรฐานสากล ซึ่งที่ผ่านมา ได้ประสานกับประเทศต้นทาง เข้ามาพิสูจน์สัญชาติในประเทศไทย และเปิดให้มีการจัดทำ/ปรับปรุงทะเบียนประวัติ ตรวจลงตรา (วีซ่า) และขออนุญาตทำงาน ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS)

โดยมีแรงงานที่ต้องพิสูจน์สัญชาติทั้งสิ้น 122,291 คน

  • กัมพูชา 96,257 คน
  • ลาว 8,327 คน
  • เมียนมา 17,707 คน

ซึ่งขณะนี้ดำเนินการไปแล้ว 113,411 คน คงเหลืออีก 8,880 คน เป็น กัมพูชา 8,146 คน ลาว 734 คน

ส่วนแรงงานที่ต้องเข้าศูนย์ OSS ตามมติคณะรัฐมนตรี 16 มกราคม 2561 มีจำนวน 1,320,035 คน โดยดำเนินการไปแล้วภายใน 31 มีนาคม 2561 จำนวน 961,946 คน

และต่อมามติ ครม.ได้มีการขยายเวลาให้เจ้าหน้าที่ในการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 มิถุนายน 2561 ซึ่งมียอดที่ต้องเข้าศูนย์ OSS ในระยะ 2 อีก 348,022 คน ขณะนี้ดำเนินการแล้ว 316,463 คน คิดเป็น 90.93 % คงเหลืออีก 31,559 คน คิดเป็น 9.07 % ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิ.ย. 61

“ขอให้นายจ้างตรวจสอบใบอนุญาตทำงาน ว่าถูกต้องตามกฎหมาย หมดอายุหรือไม่ และเอกสารของแรงงานต่างด้าวก่อนพามาดำเนินการ เพื่อลดเวลาในการดำเนินการ ไม่ถูกแรงงานต่างด้าวหลอก และทันภายในกำหนด หากไม่ทันแนะนำให้กลับประเทศต้นทางก่อน แล้วกลับเข้ามาประเทศไทยอีกครั้งในรูปแบบการนำเข้าตามระบบ MOU ซึ่งขณะนี้เหลือเวลาอีก 6 วัน เท่านั้น

จึงขอให้นายจ้างเร่งพาแรงงานต่างด้าวไปดำเนินการให้ทันภายในกำหนด โดยกระทรวงแรงงานพร้อมจะให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนายจ้างและแรงงานต่างด้าวอย่างเต็มที่ และขอยืนยันชัดเจนว่ารัฐบาลจะไม่มีการผ่อนปรน ไม่ขยายเวลาอย่างแน่นอน พ้น 30 มิถุนายน 2561 ยังไม่มาดำเนินการ แรงงานต่างด้าวจะไม่สามารถอยู่และทำงานต่อไปได้ ซึ่งภายในช่วงสัปดาห์สุดท้ายจะมีแผนระดมกวาดล้างผู้กระทำผิดกฎหมายครั้งใหญ่ เริ่ม 1 กรกฎาคมนี้

หากพบคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ จะมีโทษปรับ 5,000 – 50,000 บาท และเมื่อชำระค่าปรับแล้ว คนต่างด้าวจะถูกส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร และห้ามขออนุญาตทำงานภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับโทษ ขณะเดียวกันนายจ้างที่จ้างคนต่างด้าวโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ จะมีโทษปรับ 10,000 - 100,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน หากกระทำผิดซ้ำต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000 – 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลา 3 ปี แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม หากแรงงานต่างด้าวที่ประสงค์จะทำงาน ในประเทศไทยจะต้องเข้ามาในรูปแบบการนำเข้าตามระบบ MOU เท่านั้น ทุกขั้นตอนของการใช้กฎหมายต้องถูกต้องชอบธรรม และสังคมยอมรับได้” รมว.แรงงาน กล่าวในท้ายที่สุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด