svasdssvasds

7 ข้อแนะนำ "เสริมแรงใจ" ทีมค้นหาทั้งใน-นอก ถ้ำหลวงฯ

7 ข้อแนะนำ "เสริมแรงใจ" ทีมค้นหาทั้งใน-นอก ถ้ำหลวงฯ

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

แพทย์แนะไม่ควรมองข้ามดูแลจิตใจทีมค้นหาทั้งในและนอกถ้ำ และผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือทั้งหมด ใช้หลักการ “ผนึกกำลัง เสริมแรงใจ ตั้งสติ สร้างความรู้สึกปลอดภัยและความหวัง ” จะช่วยคลี่คลายให้การทำงานดีขึ้น มี 7 ข้อ ดังนี้

1. ยึดการทำงานที่ปลอดภัย ทำงานเต็มที่ภายใต้ขีดความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ รวมทั้งสับเปลี่ยนกำลัง เพื่อลดความล้าทางกายที่ส่งผลทางจิตใจ

2.ให้พักยกหรืออยู่กับความสงบบ้าง ควรพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ กินอาหารให้ครบทุกมื้อ เพื่อช่วยให้ร่างกายและจิตใจสมบูรณ์มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน หากไม่มีเวลาให้ใช้วิธีการหลับตาชั่วครู่ และหายใจเข้าออกช้าๆ เพื่อผ่อนคลาย หรือฟังเพลงสักครู่

3. หลังจากเสร็จสิ้นการทำงาน ให้นึกทบทวนการทำงาน เพื่อให้รู้สึกว่ามีคุณค่าที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น

4. แบ่งปันประสบการณ์ ที่เกิดขึ้นกับผู้อื่นเช่น เพื่อน ครอบครัว ผู้ร่วมงาน

5. รักษาสัมพันธภาพที่ดีของทีม สร้างบรรยากาศการทำงานที่ดูแลและเข้าใจซึ่งกันและกัน เช่น คำขอบคุณ การให้กำลังใจกันและกัน จะช่วยคลี่คลายอารมณ์หงุดหงิดได้มาก

6.มีความหวังที่เหมาะสม เผื่อใจไว้สำหรับผลลัพธ์ทั้งบวกและลบ ในการได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

7. เฝ้าสังเกตสภาพร่างกายและจิตใจของตนเองเป็นระยะ

 

7 ข้อแนะนำ "เสริมแรงใจ" ทีมค้นหาทั้งใน-นอก ถ้ำหลวงฯ 7 ข้อแนะนำ "เสริมแรงใจ" ทีมค้นหาทั้งใน-นอก ถ้ำหลวงฯ 7 ข้อแนะนำ "เสริมแรงใจ" ทีมค้นหาทั้งใน-นอก ถ้ำหลวงฯ 7 ข้อแนะนำ "เสริมแรงใจ" ทีมค้นหาทั้งใน-นอก ถ้ำหลวงฯ 7 ข้อแนะนำ "เสริมแรงใจ" ทีมค้นหาทั้งใน-นอก ถ้ำหลวงฯ

related
logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด