กรมทางหลวงชนบท ปิดสะพานภูมิพล 2 ชั่วคราว 20 ก.ค.นี้

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) จะดำเนินการปิดการจราจรชั่วคราวบนสะพานภูมิพล 2 ในวันศุกร์ที่
20 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.21 น. (ใช้เวลาในการปิดการจราจรประมาณ 10 นาที) เนื่องจากกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ จะมีพิธีเชิญธงชัยเฉลิมพลไปกับเรือหลวงสุรินทร์ผ่านสะพานภูมิพล 2

ทช.จึงขอความร่วมมือให้ประชาชนโปรดหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางการจราจรในวันและเวลาดังกล่าว และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท โทรศัพท์ 0 2551 5530 ในวันและเวลาราชการ