ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมช่วย เหตุภัยพิบัติ สปป.ลาว

25 ก.ค. 2561 เวลา 9:45 น.

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ห่วงใยภัยพิบัติเพื่อนบ้าน เตรียมส่งความช่วยเหลือหลังเขื่อนพังใน สปป.ลาว

จากสถานการณ์ภัยพิบัติในเหตุการณ์อุทกภัยขนาดใหญ่ในเมืองสนามไช แขวงอัตตะปือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปปล.) ซึ่งทำให้มวลน้ำจำนวนมากไหลท่วมบ้านเรือนของประชาชน สร้างความเสียหายให้กับชีวิตและทรัพย์สินอย่างรุนแรงกว่า 4,000 ครอบครัวเป็นบริเวณกว้างนั้น

พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้มอบนโยบายให้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเตรียมความพร้อมในด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติแก่ สปปล. ให้ทันต่อสถานการณ์

โดย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้เตรียมความพร้อมในการจัดหน่วยบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์สำคัญที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีสำนักงานภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นหน่วยสนับสนุนหลัก และ สำนักงานภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นหน่วยสนับสนุนรองที่พร้อมให้การสนับสนุนและจะเคลื่อนย้ายเมื่อได้รับสั่งการภายใน 3 ชม. อีกทั้งได้เตรียมยานพาหนะสนับสนุนการลำเลียงถุงยังชีพพระราชทานและสิ่งของจำเป็นอื่น ๆ ที่ได้รับการบริจาคจากทุกภาคส่วนให้เข้าถึงพื้นที่เมื่อได้รับการร้องขอ

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ห่วงใยภัยพิบัติเพื่อนบ้าน เตรียมส่งความช่วยเหลือหลังเขื่อนพังใน สปป.ลาว ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ห่วงใยภัยพิบัติเพื่อนบ้าน เตรียมส่งความช่วยเหลือหลังเขื่อนพังใน สปป.ลาว ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ห่วงใยภัยพิบัติเพื่อนบ้าน เตรียมส่งความช่วยเหลือหลังเขื่อนพังใน สปป.ลาว ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ห่วงใยภัยพิบัติเพื่อนบ้าน เตรียมส่งความช่วยเหลือหลังเขื่อนพังใน สปป.ลาว ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ห่วงใยภัยพิบัติเพื่อนบ้าน เตรียมส่งความช่วยเหลือหลังเขื่อนพังใน สปป.ลาว