การเมือง

นายกฯมอบ3ล้านช่วยน้ำท่วม เมียนมา

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้่าคณะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มอบเงินจำนวน 3 ล้านบาท ให้นายอู มโย มยินตาน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำไทย เพื่อช่วยเหลือเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้น

โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวในนามของประชาชนและรัฐบาลไทย ว่า ได้ติดตามสถานการณ์ ที่เกิดอุทกภัยในเมียนมา และรับทราบถึงความเดือดร้อน และแสดงความห่วงใยในฐานะมิตรประเทศ จึงได้มอบเงินช่วยเหลือ แก่เมียนมา และขอให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็ว  และจะหารือในการประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลืออื่นๆต่อไป

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำประเทศไทย แสดงความซาบซึ้งต่อไมตรีจิตของประชาชนและรัฐบาลไทย พร้อมเล่าถึงสถานการณ์อุทกภัย ในเมียนมา ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต  และต้องมีการอพยพประชาชนหลายแสนคนไปอยู่ในพื้นที่พักพิง อีกทั้งพื้นที่ทางการเกษตรหลายแสนไร่ถูกน้ำท่วมเสียหาย โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะนาวศรี รัฐกะเหรี่ยง รัฐมอญ และภาคพะโค  แต่ตลอดระยะเวลาก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากหลายหน่วยงานของไทยทั้งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม และกองทัพไทย เป็นต้น ร่วมให้ความช่วยเหลือทั้งอาหารและเครื่องอุปโภค บริโภค  สะท้อนให้เห็นถึงระดับความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างสองประเทศและความร่วมมือระหว่างไทยและเมียนมาที่อยู่เคียงข้างกันเสมอ