น้ำแรงซัดรีสอร์ทท้ายเขื่อนแก่งกระจาน – ฝนลดปริมาณไหลเข้าลดลงแล้ว

บ้านพักรีสอร์ทบริเวณทางน้ำหลาก ที่ไหลมาจากสปริลเวย์ เขื่อนแก่งกระจาน โดนน้ำและเศษไม้พัดเข้าใส่ทำให้พังไป 7 หลัง ขณะที่ หมู่ 10 บ้านพุเข็ม หลายสิบครอบครัวต้องอพยพไปอยู่ที่อื่น จากน้ำที่ไหลเข้าท่วมเต็มพื้นที่ ขณะที่ ต.กลัดหลวง และ ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง พื้นที่การเกษตรและรีสอร์ทริมน้ำ ถูกน้ำเข้าท่วมขังสูงขึ้นจากเดิมประมาณ 50 ซม. ทั้งนี้ เขื่อนแก่งกระจาน มีปริมาณน้ำอยู่ที่ 766.95 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 108.02% เปิดระบายน้ำ 247.26 ลูกบาศก์ เมตร/วินาที  ล้นผ่านสปริลเวย์ 1.50 เมตร สองฝั่งแม่น้ำท้ายเขื่อนน้ำเอ่อล้นท่วมสูงขึ้นดังกล่าว

จากการขึ้นบินสำรวจดูพบว่าน้ำตอนบนผืนป่าแก่งกระจานโป่งลึก/-บางกลอย ขณะนี้ฝนหยุดตกแล้ว ทำให้ปริมาณน้ำที่เติมลงมาให้เขื่อนแก่งกระจานลดน้อยลงเช่นกัน สถานการณ์มีแนวโน้มที่ดีขึ้น ซึ่งทางชลประทาน กำลังการบริหารจัดการน้ำ โดยใช้หลักการเฉลี่ยน้ำกันไปตามหลักวิชาการ ไม่ใช่แค่ป้องกันตัวเมืองเพชรบุรีเท่านั้น