svasdssvasds

ทช. เตรียมดัน ป่าชายเลนระนอง เป็นมรดกโลก

ทช. เตรียมดัน ป่าชายเลนระนอง  เป็นมรดกโลก

กรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง หรือ ทช. เตรียมเสนอพื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดระนองเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ คาดใช้เวลา 2 ปี

ทช. เตรียมดันป่าชายเลนระนองเป็นมรดกโลก

ถ้าหากพูดถึงจังหวัดที่มีป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย ก็คงต้องยกให้จังหวัดระนอง เพราะพื้นที่ป่าชายเลนในจังหวัดระนองนั้นได้จัดให้อยู่ใน"พื้นที่สงวนชีวมณฑล" 1 ใน 4 แห่งของไทย เพราะเป็น พื้นที่อนุรักษ์สังคมพืชและสัตว์ในสภาวะของระบบนิเวศที่เป็นธรรมชาติ เพื่อรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรม

และไม่เพียงแค่นั้น ยังได้รับการประกาศเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลโลก จากโดยองค์การยูเนสโก เมื่อปี 2540 โดยมีคุณสมบัติที่โดดเด่น เป็นป่าชายเลนสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย และอาเชียน มีพืชพันธุ์และสัตว์หายาก

ทั้งหมดนี้ คือความสมบูรณ์แบบทางธรรมชาติ ที่มีอยู่น้อยมากในโลก และทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็เตรียมที่จะเสนอป่าชายเลน จ.ระนอง ขึ้นเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ รวมพื้นที่ประมาณ 782,000 ไร่ โดยคาดว่า จะใช้เวลาประมาณ 2 ปี ถ้าหากสำเร็จพื้นที่ดังกล่าวจะเป็นมรดกโลกลำดับที่ 6 ของไทย และเป็นพื้นที่ป่าชายเลน ที่แรกแห่งแรกของประเทศ ที่ถูกประกาศให้เป็นพื้นที่มรดกโลก

related