svasdssvasds

รวมพลังปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ

รวมพลังปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ

นอกเหนือจากการปลูกป่าชายเลนเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าฟื้นฟูธรรมชาติล่าสุดเองทางการไฟฟ้านครหลวงได้สนับสนุนเสาไฟฟ้าที่รื้อถอนจากโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินในโครงการต่างๆ มาสร้างเป็นแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ติดตามรายละเอียดได้จากรายงาน

การไฟฟ้านครหลวง ร่วมกับฐานทัพเรือกรุงเทพและจิตอาสาจำนวนกว่า 200 คน ปลูกกล้าไม้เพื่อเป็นกำแพงลดความรุนแรงของคลื่น และช่วยชะลอความเร็วของลมพายุก่อนที่จะขึ้นสู่ฝั่งเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มพื้นที่ป่าฟื้นฟูธรรมชาติ ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้าฐานทัพเรือกรุงเทพอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

กิจกรรมการปลูกป่าชายเลน ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2547 โดยที่ในครั้งนี้ทางการไฟฟ้านครหลวง ได้สนับสนุนงบประมาณการปลูกป่าและบำรุงรักษาป่าชายเลน รวมถึงนำเสาไฟฟ้าที่ถูกรื้อถอนจากโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินในโครงการต่างๆ และยางรถยนต์เก่าที่ไม่ใช้แล้ว มาสนับสนุนและปรับใช้เพื่อทำเป็นแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและดักตะกอน

อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติและปักเสาไฟสร้างแนวป้องกันคลื่นทะเล ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงพร้อมด้วย ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพยังได้ ร่วมลงนามความร่วมมือ โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนและการทำแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง และเตรียมที่จะนำความรู้ที่ได้รับมาขยายผลต่อประชาชนและผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณรอบชายฝั่งเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนให้ได้อย่างยั่งยืน

related