ข่าว

ฉากวันวาน!! “เขาดินวนา” ก่อนปิดตัวลง

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมอำลา สวนสัตว์ดุสิต หรือเขาดินวนา เก็บความทรงจำกันในเดือนสิงหาคม ก่อนที่จะปิดตัวและเตรียมย้ายไปยังที่ใหม่ กลุ่มนักวาดมีการรวมตัวกัน เพื่อถ่ายทอดภาพอันเป็นฉากประทับใจไว้

โดย Bangkok Sketchers เป็นกลุ่มจากการรวมตัวกันของผู้ที่สนใจการบันทึกประสบการณ์ด้วยภาพเขียนจากหลายหลายอาชีพทั้งมืออาชีพและผู้ที่ไม่เคยเรียนศิลปะมาก่อนทั้งศิลปินสมัครเล่นผู้ประกอบวิชาชีพมืออาชีพใจศิลปินนักศึกษาผู้รักการศึกษาคนเกษียณผู้สูงวัยและคนธรรมดาทั่วไปโดยความแนวคิดหลักว่า  “By your own mind, No artistry required” เขียนตามความพอใจของตน โดยที่ไม่ต้องมีกฏเกณฑ์ใดใดมบังคับ เพื่อบันทึก หรือถ่ายทอด ประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็น สถานที่, ผู้คนหรือเหตุการณ์ต่างๆ

มาดูลายเส้น และการลงสี บันทึกลวดลาย ความเป็นอยู่ ท่ามกลางผู้คนที่ขณะนี้ ต้องหอบลูกจูงหลานไปร่วมกันส่งท้าย ชมภาพบันทึกบรรดาสัตว์ทั้งหลายพร้อมกัน

 

                                     เบื้องหลังคนเขียนภาพ