ข่าว

สิ้นแล้ว!! สมาชิกวง อ.ส.วันศุกร์ “แมนรัตน์ ศรีกรานนท์” ศิลปินแห่งชาติ

เรืออากาศตรี ศาสตราจารย์พิเศษ แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ หรือ เรมอนด์ ซีเกร่า (Reimondo Amato de Sequeira) เป็นนักดนตรีลูกครึ่งชาวไทย-โปรตุเกส เป็นสมาชิกวงดนตรีอ.ส.วันศุกร์ เสียชีวิตด้วยโรคชรา ในเวลา 03.00 น.วันที่ 5 กันยายนนี้ รวมอายุ 90 ปี

แมนรัตน์ ได้รับพระราชทานนามในภาษาไทยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ว่าแมนรัตน์ ศรีกรานนท์  ต่อมาทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานทุนส่วนพระองค์ ส่งไปเรียนวิชาเรียบเรียงเสียงประสานที่โรงเรียนการดนตรีเบิร์กลี (Berkley School of Music) ที่เมืองบอสตัน สหรัฐอเมริกา (ปัจจุบันคือวิทยาลัยดนตรีเบิร์กลี – Berkley College of Music)

ได้มีโอกาสเล่นเปียโนถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่ไปออกอากาศ ณ สถานีวิทยุ อ.ส หลังจากนั้นได้ถวายตัวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อที่จะเล่นเปียโนใน วงดนตรีลายคราม ซึ่งนักดนตรีในวงเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ ชั้นหม่อมเจ้าและชั้นหม่อมราชวงศ์ และที่พิเศษ คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้ทรงแซกโซโฟน และคลาริเน็ต จนถึงปัจจุบันได้เล่นดนตรีถวายใน วงดนตรี . วันศุกร์ มาเป็นเวลา 50 ปี  ทั้งเคยร่วมเล่นดนตรีกับนักดนตรีแจ๊สชั้นนำของโลก เช่น เบนนี กูดแมน สก็อต แฮมิลตัน และเบนนี คาร์เตอร์ เป็นต้น

ช่วงที่ร่วมบรรเลงเพลง ให้กับคลื่นวิทยุ อ..ในสมัยก่อนนั้น ทุกเย็นวันศุกร์พสกนิกรชาวไทยล้วนแต่เฝ้าจดจ่อหน้าปัดวิทยุเพื่อรอฟังบทเพลงอันไพเราะจากการทรงดนตรีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้ได้เป็นบุญหูกันถ้วนหน้า

ดร.แมนรัตน์ เกิดเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2471   ที่กรุงเทพมหานคร บิดาคือ เรนัลโด ซีเกร่า (Reinaldo Maria de Sequeira) นักดนตรีชาวโปรตุเกส เป็นคนแรกๆที่นำเพลงตะวันตกมาบรรเลงในประเทศไทย แมนรัตน์เป็นผู้ก่อตั้งวงดนตรีคีตะเสวีเมื่อปี พ.. 2493 เป็นวงดนตรีร่วมสมัยกับวงสุนทราภรณ์ บรรเลงตามสถานีวิทยุและงานลีลาศด่างๆ แต่เน้นดนตรีสากล สมรสกับคุณลออวรรณ ศรีกรานนท์ มีบุตรและธิดา 2 คน ชื่อ ดร.อินทุอร และดร.ภาธร ศรีกรานนท์

แมนรัตน์ ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ดนตรีสากล ในปี พ.. 2535 และเป็นผู้ก่อตั้งคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งเป็นอาจารย์พิเศษ และผู้บริหารโรงเรียนดนตรีสยามกลการ

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน