กทม.เตรียมสำรวจ "ตัวเงินตัวทอง" สวนลุมพินี คาดมีอย่างน้อย 160 ตัว

06 ก.ย. 2561 เวลา 9:35 น.

กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า ได้สำรวจประชากรตัวเงินตัวทองในสวนลุมพินี คาดว่ามีอย่างน้อย 160 ตัว ถามความเห็น ร้อยละ 97.3 ไม่กลัวและไม่เคยได้รับความเดือดร้อนจากตัวเงินตัวทอง เสนอ กทม.สำรวจอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

นางวัลยา วัฒนรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวกรณีสื่อสังคมออนไลน์วิจารณ์การที่สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เสนอแนวคิดให้ กทม. จัดกิจกรรมนับประชากรตัวเงินตัวทองภายในสวนลุมพินี ทั้งที่ควรพิจารณาหาแนวทางควบคุม หรือจัดพื้นที่อยู่อาศัยให้เป็นสัดส่วนว่า กรุงเทพมหานครได้ประชุมหารือร่วมกับสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้นำเสนอวิธีการสำรวจเพื่อประเมินจำนวนประชากรตัวเงินตัวทองให้ได้จำนวนที่ยอมรับได้ทั้งสองฝ่าย

โดยกลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า ได้สำรวจประชากรตัวเงินตัวทองในสวนลุมพินี คาดว่ามีอย่างน้อย 160 ตัว รวมทั้งได้สอบถามความคิดเห็นของผู้มาใช้บริการที่สวนลุมพินี ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 97.3 ไม่กลัวและไม่เคยได้รับความเดือดร้อนจากตัวเงินตัวทอง

นอกจากนี้ ได้เชิญนายยุติธรรม มีกลิ่น นิสิตสาขาการจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้า คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ศึกษาวิจัย เรื่อง “Ecology & Population assessment of water monitor in Lumphini park area” มาให้ข้อมูล โดยระบุสาเหตุสำคัญที่ทำให้ตัวเงินตัวทองภายในสวนลุมพินีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีผู้ให้อาหาร จึงขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ว ส่วนปริมาณความหนาแน่นยังอยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยเสนอให้กรุงเทพมหานครสำรวจประชากรตัวเงินตัวทองเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อจัดทำฐานข้อมูลเชิงสถิติเปรียบเทียบในแต่ละปี โดยให้เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสำรวจ

เบื้องต้นสำนักสิ่งแวดล้อมได้จัดทำป้ายเตือนและให้ความรู้เกี่ยวกับตัวเงินตัวทองแก่ผู้มาใช้บริการสวนลุมพินี พร้อมสำรวจความคิดเห็นผู้ใช้บริการในพื้นที่สวนลุมพินีและสำรวจผ่านแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการประชุมหารือร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติฯ ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด