คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เปิดตัวหนังสือ "ระบายความในใจ" ก่อนหมดวาระ

11 ก.ย. 2561 เวลา 9:10 น.

กรธ. ได้จัดพิมพ์หนังสือ “ความในใจของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 2560” จำนวน 234 หน้า ในการประชุมนัดสุดท้าย วันนี้ (11 ก.ย.) ก่อนจะครบกำหนดการทำหน้าที่

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ประชุมนัดสุดท้าย วันนี้ (11 ก.ย.) ก่อนจะครบกำหนดการทำหน้าที่ โดยมีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรธ.ทำหน้าที่ประธานการประชุม ขณะที่ กรธ.เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

ทั้งนี้ กรธ. ได้จัดพิมพ์หนังสือ “ความในใจของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 2560” จำนวน 234 หน้า โดยเป็นเนื้อหาที่กรธ.ทุกคน ถ่ายทอดผ่านตัวหนังสือเพื่อเป็นการบันทึกเรื่องราวบอกเล่าความในใจ ความทรงจำ และประสบการณ์ต่างๆ ในการทำหน้าที่ ของ กรธ. อาทิ นายมีชัย ได้เขียนเรื่อง “บันทึกไว้กันลืม” ที่บอกเล่าถึงการเข้ามาร่างรัฐธรรมนูญหลังการปฏิวัติของ คสช. เมื่อ 22 พ.ค. 2557 ที่ได้ปฏิเสธและเสนอให้นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เข้ามาทำหน้าที่รอบแรก จนร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกถูกคว่ำ จนรอบที่2 ทำให้ต้องรับหน้าที่เพราะนายกรัฐมนตรีร้องขอ ซึ่งถือเป็นเคราะห์กรรม เพราะไม่สามารถปฏิเสธได้ พร้อมชี้แจงกติกาใหม่ที่ถูกกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ อาทิ การเลือกตั้งด้วยบัตรใบเดียว ที่มาของวุฒิสภา 250 คน พร้อมยอมรับว่า คสช. เสนอให้กรธ. เปลี่ยนหลักการใหม่ในร่าง ซึ่งก็มีบางข้อที่ไม่ได้แก้ไขตามที่ คสช. เรียกร้องมา

นอกจากนี้นายสุพจน์ ไข่มุกด์ รองประธาน กรธ. ได้เขียนเรื่อง “จาก 50 ถึง 60” นายอภิชาต สุขัคคานนท์เขียนเรื่อง “Frist among Equals ครอบครัวรัฐธรรมนูญ” นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ กรธ. เขียนเรื่อง “ปฏิรูป ปราบโกง ไม่ทำให้เกิดวิกฤต”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังการประชุมนัดสุดท้ายกรธ. ได้ร่วมถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึกบริเวณ ลานพระบรมราชนุสาวรีย์ รัชกาลที่7 อาคารรัฐสภาด้วย

กรธ. ได้จัดพิมพ์หนังสือ “ความในใจของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 2560” จำนวน 234 หน้า ในการประชุมนัดสุดท้าย วันนี้ (11 ก.ย.) ก่อนจะครบกำหนดการทำหน้าที่ กรธ. ได้จัดพิมพ์หนังสือ “ความในใจของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 2560” จำนวน 234 หน้า ในการประชุมนัดสุดท้าย วันนี้ (11 ก.ย.) ก่อนจะครบกำหนดการทำหน้าที่

กรธ. ได้จัดพิมพ์หนังสือ “ความในใจของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 2560” จำนวน 234 หน้า ในการประชุมนัดสุดท้าย วันนี้ (11 ก.ย.) ก่อนจะครบกำหนดการทำหน้าที่