การเมือง

ยิ่งลักษณ์ โผล่ดูงานเบรารุส

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โพสต์ภาพเดินทางไปประเทศเบลารุส เพื่อดูงานร่วมกับพี่ชาย พร้อมระบุ รู้สึกทึ่งที่รัฐบาลประเทศ
ดังกล่าวสามารถจัดระบบรัฐสวัสดิการฟรีตลอดชีพ

ภายหลัง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โพสต์เฟซบุ๊กภาพคู่กับพี่ชาย นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี
ระหว่างอยู่ที่มอสโก ประเทศรัสเซีย

ล่าสุด!! เมื่อวานนี้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ได้โพสต์ภาพอีกครั้ง ขณะเดินชมตลาดแ ละเมืองในประเทศเบลารุส (Belarus) พร้อมโพสต์ข้อความระบุว่า เบลารุสเป็นประเทศเล็กติดกับรัสเซีย ซึ่งตนไม่เคยเดินทางมาก่อน นับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เพื่อนพี่ชายเชิญมา
เยี่ยมชมในครั้งนี้ ซึ่งได้มาดูศูนย์กลางการค้าขาย มีการสร้างถนนเชื่อมต่อเพื่อเกิดเป็นศูนย์กลางแห่งแรกของยุโรปเหนือ

ทั้งนี้ เบลารุสเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล แต่คนกลับไม่รู้สึกเช่นนั้น เพราะรับบาลสร้างทะเลสาบล้อมรอบ ออกกฎหมายให้ปลูกต้นไม้ สร้างสีเขียว แม้เบลารุสมีรายได้ประชากรต่อหัวไม่มาก แต่รัฐบาลจัดให้ทุกคนในครอบครัวมีงานทำ
หากไม่ทำงานจะถูกปรับทันที

จึงทำให้รายได้ต่อครัวเรือนสูง รัฐจึงสามารถนำภาษีอากรที่เก็บได้มาบริหารจัดการเป็นสวัสดิการให้กับประชาชน เช่น การศึกษา การรักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่น ๆ ฟรีทุกคนตลอดช่วงชีวิต จึงทำให้ประเทศมีความมั่งคั่ง ประชากรมีรายได้สูงขึ้น

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

น.ส.ยิ่งลักษณ์ โพสต์อีกว่า ปัจจัยสำคัญความสำเร็จของประเทศนี้ เป็นเพราะชาวเบลารุสมีวินัยเป็นพื้นฐาน มีกฎหมายที่ทำให้เกิดระเบียบวินัยและความปลอดภัยสูง ประชากรจึงมีความสุข ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ตนเองเปลี่ยนความรู้สึกหลังจากได้มีโอกาสมาประเทศนี้ จึงเก็บเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟัง