ข่าว ต่างประเทศ

อินเดียเปิดตัวระบบประกันสุขภาพครอบคลุม 500 ล้านคน

อินเดียเปิดตัวระบบประกันสุขภาพ หนึ่งในระบบที่ใหญ่ที่สุดในโลก ครอบคลุมประชากร 500 ล้านคน

รัฐบาลอินเดียเปิดตัวโครงการ อายุชมาน ภารตะ หรือที่เรียกกันว่า “โมดีแคร์” ประกันสุขภาพครอบคลุมโรคร้ายแรง 500,000 รูปี (หรือราว 224,000 บาท) แก่ทุกครอบครัวยากจน และตั้งเป้าเปิดศูนย์สุขภาพ 50,000 แห่งทั่วประเทศภายใน 4 ปีข้างหน้า นับเป็นระบบประกันสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในโลก

นายกรัฐมนตรี นเรนทรา โมดี ของอินเดียกล่าวว่าโครงการนี้จะเปลี่ยนอินเดียให้เป็นศูนย์กลางการแพทย์ในอนาคต เป็นก้าวใหญ่ที่จะให้บริการสุขภาพที่มีคุณภาพและเข้าถึงได้แก่คนยากจนในอินเดีย ซึ่งจะมีถึง 100 ล้านครอบครัวที่ได้ประโยชน์จากโครงการ

ทั้งนี้ รัฐบาลคาดว่า โมดีแคร์ จะใช้งบประมาณกลางและงบของแต่ละรัฐรวมถึง 1,600 ล้านดอลลาร์ต่อปี ซึ่งรับบาลกลางจะครอบคลุม 60 เปอร์เซ็นต์ของรายจ่าย ขณะที่รัฐบาลท้องถิ่นรับผิดชอบอีก 40 เปอร์เซ็นต์

ที่ผ่านมา อินเดียแบ่งงบประมาณให้ระบบสาธารณสุขเพียง 1.5 เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี เทียบกับค่าเฉลี่ยของโลกที่ 6 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่อินเดียขาดแคลนโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ กว่า 60 เปอร์เซ็นต์ของค่าใช้จ่ายครอบครัวอินเดียทั่วไป หมดไปกับค่ารักษาพยาบบาล

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

อย่างไรก็ตาม แม้จะได้รับเสียงชื่นชมกับโครงการ แต่ โมดีแคร์ ก็ไม่ครอบคลุมความเจ็บป่วยขั้นพื้นฐาน ซึ่งนักวิเคราะห์ระบุว่าเป็นจุดอ่อนที่สุดของระบบสาธารณสุขของอินเดีย