ศาลสั่ง! ไม่ให้กลับถิ่น ปู่คออี้เศร้า รับสินไหมทดแทนวันนี้

24 ก.ย. 2561 เวลา 6:34 น.

ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืชชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ปู่คออี้และพวก เฉลี่ยรายละ 50,000 บาท แต่ไม่อนุญาตให้กลับเข้าไปสร้างที่อยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่เดิม

ปู่คออี้เศร้า ไม่ได้กลับถิ่น รับสินไหมทดแทนวันนี้

กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาในคดีนายโคอิ หรือคออี้ มีมิ กับพวกรวม 6 คน ฟ้องกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และพวกรวม 2 คน ให้ชดใช้ค่าเสียหายจากกรณีเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ รื้อถอนเผาทำลายสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินของ ผู้ฟ้องคดีทั้ง 6 เฉลี่ยรายละ 50,000 บาท ให้ชดใช้ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน ที่ผ่านมา

โดยกรมอุทยานแห่งชาติฯได้นำเงินจำนวน 300,987 บาท เพื่อจ่ายชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องภายใน 30 วัน ตามคำสั่งศาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้  วันนี้ (24 ก.ย.61) ผู้ฟ้องคดีเผาบ้านกะเหรี่ยงแก่งกระจานทั้ง 6 จะไปยื่นขอรับชำระหนี้ตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด

สำหรับคำวินิจฉัยในคดีนี้ ศาลวินิจฉัยว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานฯ สามารถใช้ดุลพินิจไม่ใช้มาตรการที่มีความรุนแรงกระทำต่อสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีทั้งหกได้แม้จะมีกฎหมายให้อำนาจไว้ก็ตาม

การเผาทำลายสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สิน จึงทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้ง 6 ราย ต้องสูญเสียปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต ถือเป็นพฤติการณ์ที่มีความร้ายแรงกระทบกระเทือนสาระสำคัญแห่งสิทธิในการดำรงชีวิตและสิทธิในทรัพย์สินอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สำหรับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้ง 6 ที่ขอกลับคืนสู่ถิ่นที่อยู่อาศัยเดิม ก่อนมีคำสั่งทางปกครองของเจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯ ศาลวินิจฉัยแล้วว่า ผู้ฟ้องคดีทั้ง 6 ไม่มีสิทธิ์ที่จะอยู่อาศัยในที่ดินพิพาท เนื่องจากที่ดินพิพาทอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

และผู้ฟ้องคดีทั้ง 6 ไม่มีหนังสือสำคัญแสดงสิทธิในที่ดิน หรือหลักฐานการได้รับอนุญาตจากทางราชการให้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทโดยชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้นศาลจึงไม่อาจกำหนดบังคับให้ผู้ฟ้องคดีทั้ง 6 กลับไปอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่เดิมได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด