กีฬา

“เชียงราย” แถลงความพร้อมจัดการแข่งขัน “เจียงฮายเกมส์”-“น้ำกกเกมส์”

จังหวัดเชียงราย จัดงานแถลงข่าวความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “น้ำกกเกมส์” อย่างยิ่งใหญ่

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการแถลงความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” และการแข่งขันกีฬา คนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “น้ำกกเกมส์” ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของชาวเชียงรายอีกครั้ง หลังจากที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการ แข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ปี พ.ศ 2531 ซึ่งผ่านมาถึง 30 ปี

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” จัดการแข่งขัน 45 ชนิดกีฬา ซึ่งในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งนี้ จังหวัดเชียงรายได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และ ภาคเอกชน มีความพร้อมรองรับนักกีฬาและสื่อมวลชนที่มาร่วมทำข่าวในครั้งนี้อย่างเต็มที่

สำหรับการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” จัดระหว่างวันที่ 18-28 พฤศจิกายน 2561 ภายใต้ค้าขวัญ “มิตรภาพและความภาคภูมิใจ” โดยมี แมง 4 หู 5 ตา สัตว์ในต้านานของเชียงราย ชื่อ “ค้าสุข” เป็นมาสคอต ประจำการแข่งขัน ส่วนกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “น้ำกกเกมส์” จัดระหว่างวันที่ 18-22 มกราคม 2562 โดยมี “แมงมันค้า” เป็นมาสคอตประจำการแข่งขัน