BreakingNews : ประหารชีวิต "ไซซะนะ แก้วพิมพา" พ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่

26 ก.ย. 2561 เวลา 5:12 น.

ศาลพิพากษาประหารชีวิต ไซซนะ พ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ชาวลาวและผู้ร่วมขบวนการอีก 1 คน แต่ให้การเป็นประโยชน์ลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิต โดยให้นับคดีต่อจากคดีแรกที่ศาลเคยมีคำพิพากษาไปแล้ว

เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์คุมตัว นายไซซะนะ แก้วพิมพา พ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ ชาวลาว , นายชุมพล พนมไพร และนายรัชพล รัฐสพลพกรณ์ หรือกิมเล้ง จำเลยที่ร่วมกัน สมคบค้ายาเสพติด จากทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง กรุงเทพมหานคร มาศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ฟังคำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำอย.2833/60 ที่พนักงานอัยการคดียาเสพติด 10 เป็นโจทก์ฟ้อง ในความผิดฐานสมคบกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  ร่วมกันมียาบ้า ซึ่งเป็นยาเสพติดประเภท 1 ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต กรณีเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 - 30 ธันวาคม 2559 จำเลยทั้ง 3 คน ร่วมกันมียาบ้า 3,381,400 เม็ด ไว้ในครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

ศาลพิพากษาประหารชีวิต ไซซนะ พ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ชาวลาวและผู้ร่วมขบวนการอีก 1 คน แต่ให้การเป็นประโยชน์ลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิต โดยให้นับคดีต่อจากคดีแรกที่ศาลเคยมีคำพิพากษาไปแล้ว

ซึ่งคดียาเสพติด มีการแบ่งฟ้องเป็น 2 ส่วน คือ 2,381,400 เม็ดและ 1 ล้านเม็ด ศาลพิจารณาพยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบในส่วนแรก พิพากษายกฟ้องจำเลยทั้งหมด แต่ในส่วนของยาเสพติด 1 ล้านเม็ด การนำสืบของโจทก์มีน้ำหนักรับฟังได้ว่านายไซซะนะ เป็นผู้สั่งการเป็นผู้ว่าจ้างให้มีการลำเลียงยาบ้า และนายชุมพรเป็นผู้นำยาบ้ามาซุกซ่อนในรถกระบะ เตรียมลำเลียงส่งผู้ค้าในประเทศไทน สมคบกันเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามฟ้อง พิพากษาให้ประหารชีวิต แต่ให้การเป็นประโยชน์ ลดโทษ 1 ใน 3 เหลือจำคุกตลอดชีวิต

ศาลพิพากษาประหารชีวิต ไซซนะ พ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ชาวลาวและผู้ร่วมขบวนการอีก 1 คน แต่ให้การเป็นประโยชน์ลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิต โดยให้นับคดีต่อจากคดีแรกที่ศาลเคยมีคำพิพากษาไปแล้ว

ส่วนจำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นผู้รับโอนเงินจากการค้ายาเสพติด พยานหลักฐานไม่สามารถนำสืบได้ว่าเกี่ยวข้องกับการรับเงินที่ได้จากยาเสพติดสำนวนฟ้องนี้