svasdssvasds

KTB - SCB แจงแก้ไขปัญหาบังคับขายประกันแล้ว

KTB - SCB แจงแก้ไขปัญหาบังคับขายประกันแล้ว

ธนาคารแห่งประเทศไทย เตรียมคุมสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ ไม่เกิน 28% ต่อปี เริ่มพฤศจิกายนนี้ ขณะที่ธนาคารไทยพาณิชย์ และกรุงไทย ชี้แจงกรณีถูกสั่งปรับบังคับลูกค้าทำประกัน

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ได้สั่งการสาขาทั่วประเทศยกระดับการปฏิบัติตามเกณฑ์การให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม หรือ Market Conduct อย่างเคร่งครัด โดยปรับกระบวนการทำงานครั้งใหญ่ และอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้พนักงานมาตั้งแต่ต้นปี พร้อมทั้งสุ่มตรวจ หากพบข้อผิดพลาดจะมีมาตรการลงโทษที่ชัดเจน

KTB - SCB แจงแก้ไขปัญหาบังคับขายประกันแล้ว

 ขณะที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชี้แจงว่า เป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2560 ซึ่งธนาคารดำเนินการแก้ไขอย่างเข้มงวดในปีที่ผ่านมา โดยมีการสื่อสารและให้ความรู้พนักงาน รวมถึงแนวทางปฏิบัติต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการให้บริการทางการเงินในอนาคต ซึ่งการชี้แจงเกิดขึ้น หลังจากธนาคารแห่งประเทศไทย มีคำสั่งเปรียบเทียบปรับทั้ง 2 ธนาคาร ฐานบังคับลูกค้าทำประกันภัยกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งเป็นการเฉพาะเจาะจง ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย และฝ่าฝืนมาตรา 36 พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน

related