สถาบันอุดมศึกษาเดินขบวน! ค้านร่างกฎกระทรวง "จป.วิชาชีพ"

28 ก.ย. 2561 เวลา 4:00 น.

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เตรียมประชุมกับตัวแทนมหาวิทยาลัย ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทั้งสิ้น 37 แห่ง ที่เปิดสอนในหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลังหลายสถาบันอุดมศึกษา ค้านร่างกฎกระทรวงดังกล่าว

สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง ค้านร่างกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคล เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการ พ.ศ. ...

ก่อนหน้านี้มหาวิทยาลัยมีหนังสือขอให้ทบทวน เกี่ยวกับประเด็นคุณสมบัติการเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) เปิดโอกาสให้ทุกสาขาเป็นได้ โดยไม่ต้องจบหลักสูตรเฉพาะทาง โดยร่างกฎกระทรวงถูกคัดค้านในเรื่องความเหมาะสมของคุณสมบัติผู้จะมาเป็น จป.วิชาชีพ

โดยในวันนี้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) จะมีการประชุมกับตัวแทนมหาวิทยาลัย ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทั้งสิ้น 37 แห่ง ที่เปิดสอนในหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 10 แห่ง และสมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 1 แห่ง เพื่อหารือร่างกฎกระทรวงดังกล่าว

ทำให้เพื่อเมื่อเวลา 09.45 น. มีผู้ชุมนุม ประมาณ 200 คน ซึ่งผู้ชุมนุมส่วนใหญ่มาจาก ม.ขอนแก่น ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ม.ราชภัฏสวนดุสิต ม.เอเชีย ม.ราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา โดย ปธ. ชมรม จป.ราชพฤกษ์ ใช้โทรโข่งขนาดเล็กกล่าวปราศรัยคัดค้านร่างกฏกระทรวงฯ และผลกระทบต่อวงการ จป. และนักศึกษา

โดยแกนนำแต่ละหน่วยกำลังประชุมแนวทางการเดินขบวน คาดว่าจะยังคงใช้เส้นทางการเคลื่อนของผู้ชุมนุมจะเดินจากบริเวณใต้ทางยกระดับจากหัวมุม ถนนราชพฤกษ์ที่ตัดถนนบรมราชชนนี คาดว่าจะมีการปิดถนน 1 เลนช่องทางด้านซ้าย เพื่อเดินไปยังกองความปลอดภัยแรงงาน

ขณะที่สถานการณ์ยังไม่มีเหตุการณ์รุนแรงหรือสิ่งผิดปกติ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เตรียมประชุมกับตัวแทนมหาวิทยาลัย ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทั้งสิ้น 37 แห่ง ที่เปิดสอนในหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลังหลายสถาบันอุดมศึกษา ค้านร่างกฎกระทรวงดังกล่าว กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เตรียมประชุมกับตัวแทนมหาวิทยาลัย ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทั้งสิ้น 37 แห่ง ที่เปิดสอนในหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลังหลายสถาบันอุดมศึกษา ค้านร่างกฎกระทรวงดังกล่าว กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เตรียมประชุมกับตัวแทนมหาวิทยาลัย ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทั้งสิ้น 37 แห่ง ที่เปิดสอนในหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลังหลายสถาบันอุดมศึกษา ค้านร่างกฎกระทรวงดังกล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด