กกต.เปิดประชุมชี้แจง คลายล็อคพรรคการเมือง

28 ก.ย. 2561 เวลา 4:34 น.

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดการประชุมบรรดาพรรคการเมืองและผู้ที่แจ้งเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง เพื่อให้พรรคการเมืองมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายใหม่ให้ชัดเจน สามารถปฎิบัติได้อย่างถูกต้อง

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวภายหลังเปิดประชุมชี้แจงพรรคการเมือง ว่า หลังจากที่กกต.มีการออกประกาศว่าด้วยการแบ่งเขตเลือกตั้ง ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการ ให้กกต.ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เสนอรูปแบบการเลือกตั้ง 3 รูปแบบ และติดประกาศไว้ที่กกต.ประจำจังหวัด เพื่อให้พรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัดสามารถแสดงความคิดเห็นและคำแนะนำต่าง ๆ ได้ ตั้งแต่ 4-13 ตุลาคมนี้ และหลังจากนั้นภายใน 3 วัน กกต.จังหวัด จะรายงานผลสรุปการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ส่งมายังสำนักงานกกต. ภายในวันที่ 16 ตุลาคม แล้วจะประกาศการแบ่งเขตเลือกตั้งตามในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งคาดว่าไม่น่าเกิน วันที่ 10 พฤศจิกายนนี้ เพื่อให้พรรคการเมืองต่าง ๆ ได้มีโอกาสดำเนินการเรื่องการรับสมัครสมาชิกเพื่อลงเลือกตั้ง ซึ่งส่วนตัวคิดว่ามีความชัดเจนเป็นอย่างมากต่อการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว

ประธานกกต.ระบุว่า คำสั่งคสช.ที่ 13/2561 ถือว่าเป็นกฎหมายอีก 1 ฉบับหากมีคำสั่งใดก็ต้องปฏิบัติตามนั้นเป็นเรื่องที่พรรคการเมืองจำเป็นจะต้องปฏิบัติตาม

นอกจากนี้นายอิทธิพร ยังกล่าวว่าวันนี้จะได้ความชัดเจนในเรื่องต่าง ๆ ให้ตรงกันกับพรรคการเมือง เพื่อสามารถบรรลุความเข้าใจที่ตรงกัน แต่ถ้าหากยังไม่มีความชัดเจนอย่างน้อยที่สุด ก็จะใช้ช่องทางดังกล่าวให้พรรคการเมืองสามารถสอบถามความชัดเจนได้ โดยทาง กกต. จะต้องตอบข้อซักถามดังกล่าวแก่พรรคการเมืองภายในระยะเวลา 30 วัน ซึ่งหากนานหรือล่าช้ากว่านั้นจะเป็นการละการทำหน้าที่

นอกจากนี้ยังกล่าวถึงพระกฤษฎีกาในการกำหนดวันเลือกตั้งว่า ขณะนี้ยังไม่มีประเด็นใดที่กกต.จะนำไปหารือกับรัฐบาลเป็นพิเศษ ส่วนของการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย ตามคำสั่งของคสช.สามารถใช้สื่อ Social Media ในการติดต่อสมาชิกของพรรคการเมืองได้ ซึ่งในคำสั่งคสช.เขียนชัดเจนว่าสามารถใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการติดต่อกับผู้มีตำแหน่งภายในพรรคการเมือง และสมาชิกพรรคการเมืองได้ แต่ห้ามหาเสียงใน Social Media

ส่วนเรื่องกรอบการเลือกตั้ง อยากให้นับจากวันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ คือ วันที่ 11 ธันวาคมนี้ ภายใน 150 วัน ทางกกต. จะต้องจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จซึ่งเร็วสุด คือ เดือนกุมภาพันธ์ และช้าสุดคือเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นกรอบเวลาที่ชัดเจนที่จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จ