การเมือง

“อิทธิพร” ย้ำ กกต. พร้อมจับมือกับพรรคการเมือง ทำเลือกตั้งโปร่งใส

ประธานกกต. ชี้แจงแนวทาง ข้อปฏิบัติกับพรรคการเมือง ย้ำ กกต.และพรรคการเมืองเป็นพันธมิตรร่วมกัน ทำงานเพื่อให้การเลือกตั้งให้เกิดความสุจริตและเที่ยงธรรม

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวเปิดการประชุม ชี้แจงแนวทางดำเนินการแก่พรรคการเมืองครั้งที่ 3/2560 ว่า การประชุมครั้งนี้ พร้อมเปิดให้พรรคการเมืองได้สอบถามข้อสงสัยต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน เพราะการเลือกตั้ง ตามรัฐธรรมนูญใหม่มีความท้าทายต่อนักการเมือง ประชาชน และ กกต. ซึ่งพรรคการเมืองต้องมีความพร้อมและปฏิบัติตามขั้นตอนตามกฎหมาย ปัจจุบันมีกลุ่มบุคคลขอแจ้งจดทะเบียนพรรคการเมือง 119 กลุ่ม แต่ยังไม่มีสถานะของความเป็นพรรคการเมือง ส่วนพรรคการเมืองที่ผ่านความเห็นชอบจาก กกต.แล้วมีอยู่ 6 พรรค อยู่ระหว่างการพิจารณาในวันนี้อีก 2 พรรค รวมมีพรรคการเมืองที่ถูกต้องตามกฎหมาย 74 พรรค

ส่วนการลงสมัคร พรรคเก่าจะต้องมีทุนประเดิม 1 ล้านบาทและต้องแจ้ง กกต.ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ 14 กันยายน ต้องจัดให้มีสมาชิก ไม่น้อยกว่า 500 คน ชำระค่าบำรุงภายใน 180 วัน นับจากวันที่ 14 กันยายน หากทำไม่ทันสามารถขอให้กกต.ขยายเวลาการดำเนินการได้อีก 180 วัน

ขณะเดียวกันพรรคการเมืองจะต้องประชุมเลือกหัวหน้าพรรค และกรรมการบริหารพรรคให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 ธันวาคมนี้ หากไม่แล้วเสร็จสามารถขยายเวลาออกไปได้อีก 90 วัน แต่หากยังไม่เสร็จอีก พรรคนั้นจะยังไม่สามารถสมัคร รับเลือกตั้งได้ และกกต.ไม่สามารถจัดกองทุนสนับสนุนพัฒนาพรรคการเมืองนั้นได้ด้วย ส่วนการส่งผู้สมัคร ต้องจัดให้มีกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งจำนวน 11 คน

ประธานกกต. กล่าวด้วยว่า ในส่วนของกกต.ได้เตรียมความพร้อมแล้ว เช่น พัฒนาพนักงานการสืบสวนไต่สวน อบรบพัฒนาผู้จัดการเลือกตั้ง เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม และเป็นธรรม จัดหลักสูตรสร้างวิทยากรอาสาสมัครเฝ้าระวังจับตาการเลือกตั้ง เป็นต้น นอกจากนี้ กกต.กับนักการเมืองเป็นพันธมิตรร่วมกันทำงานเพื่อบ้านเมือง สิ่งที่เราปรารถนาคือการเลือกตั้งที่มีคุณภาพ โดยพรรคการเมืองที่มีคุณภาพ และการจัดการเลือกตั้งให้มีคุณภาพ