ข่าว

สถานทูตฯ ช่วยคนไทย 15 คน ติดค้างเมืองปาลู เหตุแผ่นดินไหว

สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้ความช่วยเหลือ อพยพคนไทย 15 คน ที่ติดค้างที่เมืองปาลู เกาะสุลาเวสี จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว

เมื่อเวลา 23.00 น. วันที่ 30 กันยายน 2561 นายทรงพล สุขจันทร์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ได้เดินทางถึงเมืองมากัสซาร์ เกาะสุลาเวสี (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่ากรุงจาการ์ตา/กรุงเทพฯ 1 ชั่วโมง) โดยได้ประชุมร่วมกับผู้ช่วยทูตทหาร 3 เหล่าทัพ ว่า
ช่วงเช้าของวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ และผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก จะร่วมเดินทางกับทางการอินโดนีเซียไปเมืองปาลูโดยเครื่องบินทหาร C130 ของกองทัพอากาศอินโดนีเซีย เพื่อนำนักศึกษาและพนักงานบริษัทชาวไทย 15 คนที่ท่าอากาศยานปาลูมายังเมืองมากัสซาร์ โดยคาดว่าจะเดินทางถึงเมืองมากัสซาร์ภายในช่วงเที่ยง

 

ทั้งนี้สามารถติดต่อกับนักศึกษาที่เหลือจำนวน 17 คนจากมหาวิทยาลัย IAIN ได้แล้ว จึงได้ประสานกับผู้แทนบริษัท CP อินโดนีเซีย ที่กำลังเดินทางโดยรถยนต์จากเมืองมากัสซาร์ไปเมืองปาลู เพื่อไปรับนักศึกษากลุ่มดังกล่าว ที่จุดนัดหมายไปยังท่าอากาศยานเมืองปาลู เพื่อเดินทางต่อมายังเมืองมากัสซาร์โดย C130 อินโดนีเซียในเที่ยวบินต่อไป

นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ และกงสุลใหญ่กิติมาศักดิ์ ณ เมืองเดนปาซาร์ (บาหลี) จะเดินทางไปอำนวยความสะดวกและดูแลนักศึกษาและพนักงานบริษัทชาวไทยชุดแรกจำนวน 15 คน ที่จะเดินทางมาถึงท่าอากาศยานเมืองมากัสซาร์ ในช่วงเช้าของวันที่ 1 ตุลาคม 2561 โดยได้จัดเตรียมน้ำดื่ม และอาหารให้กับนักศึกษาและคนไทย กลุ่มดังกล่าวไว้ด้วย

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

อย่างไรก็ตาม สถานเอกอัครราชทูตฯ จะได้สอบถามถึงความประสงค์ของนักศึกษาและพนักงานบริษัทชาวไทยว่าต้องการจะพำนักที่เมืองมากัสซาร์ เดินทางต่อไปจาการ์ตา หรือเดินทางกลับไทย เพื่อดำเนินการจัดหาที่พัก และบัตรโดยสารเครื่องบินให้ต่อไป