ข่าว

ฝนถล่ม! สุราษฎร์ฯ น้ำป่าหลาก คืนเดียว 3 อำเภอ สูญหาย1 ราย

ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เกิดฝนตกหนัก น้ำป่าไหลหลาก เข้าท่วมบ้านเรือน ประชาชนได้รับผลกระทบ 83 คน สูญหาย1 ราย

เมื่อเวลาประมาณ 20.45 น.( 1 ต.ค. 2561) เกิดน้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเหตุทำให้มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 3 อำเภอ 3 ตำบล 3 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 25 ครัวเรือน 83 คน มีผู้สูญหาย 1 ราย

เบื้องต้น หมู่ที่ 8 บ้านถ้ำครอบน้ำ ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง ประชาชนได้รับผลกระทบ 7 ครัวเรือน 28 คน มีผู้สูญหาย 1 ราย ส่วน หมู่ 10 บ้านเขาสามยอด ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา ประชาชนได้รับผลกระทบ 3 ครัวเรือน 10 คน
และสำหรับ หมู่ 5 บ้านถ้ำผึ้ง ตำบลต้นยวน อำเภอพนม ประชาชนได้รับผลกระทบ 15 ครัวเรือน 45 คน

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ อปท.มูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนได้ออกช่วยเหลือเบื้องต้น และเจ้าหน้าที่กระจายกำลัง ค้นหาผู้สูญหายแล้ว

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ปัจจุบันฝนหยุดตก ระดับลดลงอย่างต่อเนื่อง คาดว่าไม่เกิน 3-5 ชั่วโมงจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ และมีหน่วยงานเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องแล้ว