BreakingNews : "ศาลยกฟ้อง" แทน เทือกสุบรรณ รุกเขาแพง ชี้ยังไม่มีการพิสูจน์ว่าเป็นที่ดินของรัฐ

02 ต.ค. 2561 เวลา 5:33 น.

ศาลอุทธรณ์พิพากษา แทน เทือกสุบรรณ บุกรุกที่ดินเขาแพง บนเกาะสมุย ชี้ยังไม่มีการพิสูจน์ว่าที่ดินที่ครอบครองอยู่เป็นที่ดินของป่าไม้ ยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลย

นายแทน เทือกสุบรรณ บุตรชายของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตแกนนำ กปปส. เดินทางมาศาลอาญาถนนรัชดาภิเษก นายพงษ์ชัย ฟ้าทวีพร ผจก.ห้างหุ้นส่วนเรืองปัญญาคอนสตรัคชั่น , นายสามารถ เรืองศรี หรือ โกเข็ก หุ้นส่วน หจก.เรืองปัญญาคอนสตรัคชั่น และนายหน้าขายที่ดิน และนายบรรเจิด เหล่าปิยะสกุล อดีตเลขานุการส่วนตัวของนายสุเทพ เพื่อฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ในคดีรุกป่าเขาแพง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ 4 เป็นโจทก์ฟ้อง ฐานร่วมกันก่อสร้าง แผ้วถางป่า หรือเผาป่า หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเองและผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต และฐานเข้าไปยึดถือ ครอบครอง ก่อสร้าง หรือเผาป่าในที่ดินของรัฐโดยมิได้มีสิทธิครอบครอง หรือไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา9 ,108 ทวิ และ พ.ร.บ.ป่าไม้ (ฉบับที่5) พ.ศ.2518 มาตรา22

โดยคดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุก นายพงษ์ชัย และนายสามารถ คนละ 5 ปี ส่วนนายแทน และนายบรรเจิด จำคุกคนละ 3 ปี ขณะที่ศาลอุทธรณ์ ได้พิจารณาพยานหลักฐาน ตรวจสำนวนปรึกษาหารือกันแล้วเห็น คำฟ้องของโจทก์ ยังคลุมเครือไม่ชัดเจนถึงพฤติการณ์กระทำผิดของจำเลย จึงยกฟ้อง

ส่วน 3-4 ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า เเม้ทรัพยากรป่าไม้เป็นเรื่องสำคัญ แต่ย่อมเป็นภาระที่ต้องพิสูจน์ว่าจำเลยเป็นผู้กระทำความผิด พยานหลักฐานโจทก์ยังฟังไม่ได้ว่าที่ดินที่จำเลยที่ 3-4 ครอบครองเป็นที่ดินป่าไม้ ซึ่งเป็นที่ดินของรัฐตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ ประโยชน์เเห่งความสงสัย ให้ยกฟ้อง จึงยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลย ยกฟ้อง เช่นกัน